De alternatieve financieringsvormen ‘MKB Financiering’ en het ‘MKB Impulsfonds’ die vorig jaar zijn opgericht, lijken hun weg naar het midden- en kleinbedrijf te hebben gevonden.

Dit is goed nieuws, vindt MKB-Nederland. De ondernemersorganisatie maakt zich hard voor verbreding van het financieringsaanbod naast de traditionele banken.

De fondsen geven aan dat zij in toenemende mate leningen verstrekken. Beide fondsen richten zich op het kleinere mkb met een financieringsvraag tot 1 miljoen euro. De successen tonen aan dat er behoefte bestaat aan een dergelijke financieringsfaciliteit. Zeker nu de economie de weg omhoog heeft ingeslagen hebben ondernemers externe financiering in het bedrijf hard nodig om te kunnen investeren.

Het initiatief ‘MKB Financiering’ is een samenwerkingsverband van ABN AMRO en een groep van negen verzekeraars en opgericht in juni 2014. In totaal hebben de bank en verzekeraars een bedrag van 280 miljoen euro beschikbaar gesteld (ieder de helft) voor leningen tussen 75.000 en 1 miljoen euro.
Het MKB Impulsfonds is eind november 2014 van start gegaan en verstrekt leningen tussen de 250.000 en 1 miljoen euro. Het Pensioenfonds Detailhandel is de eerste investeerder met 40 miljoen euro. Het MKB Impulsfonds verwacht snel ook andere institutionele beleggers aan te trekken die het vermogen van het MKB Impulsfonds vergroten.

Zie ook Blij met extra kredietfaciliteit verzekeraars en bank

Bron: MKB Nederland