Vanaf 1 juli geldt er een Gedragscode voor aanbieders van alternatieve financiering aan het midden- en kleinbedrijf. De Stichting MKB-Financiering (SMF), waar diverse aanbieders bij zijn aangesloten maakte dat deze week bekend. MKB-Nederland juicht deze stap toe.

 

Aanbieders van mkb-financiering die lid zijn of willen worden van SMF zijn verplicht zich te committeren aan deze code.

 

SMF heeft er tevens voor gekozen een klachtenloket te openen bij Kifid (het onafhankelijke klachteninstituut voor financiële dienstverleners) en deze integraal op te nemen in de gedragscode. Dat draagt bij aan het vertrouwen in de sector en daardoor ook aan de verdere groei van deze aanbieders, meent MKB-Nederland.

 

De alternatieve financieringsmarkt, naast het reguliere aanbod van banken, groeit snel. Sinds 2008 is er voor 1,5 miljard euro aan financiering verstrekt en de verwachting is dat dit bedrag de komende jaren snel zal stijgen.

 

Des te belangrijker is het, volgens MKB-Nederland, dat er heldere regels zijn waar deze partijen zich aan moeten verbinden. Aanbieders moeten professioneel en zorgvuldig te werk gaan gedurende alle fases in het financieringsproces: van oriëntatie tot aanvragen, verstrekken, beheren en vervreemden van kapitaal. Bij het opstellen van de code heeft MKB-Nederland geadviseerd.

 

Door strenge zelfregulering vast te leggen erkennen de aangesloten partners dat zij de belangen van ondernemers zullen respecteren bij het verstrekken van financiering om de sector ook duurzaam te kunnen laten groeien.

Bron: MKB-Nederland

Gerelateerd nieuws:

Stichting MKB Financiering (SMF): “Klantgericht en passend financieren dichterbij dankzij Gedragscode MKB Financiers