Anachron, de Europese leverancier van Order2Cash diensten, heeft succesvol haar ISAE 3402 Type II audit afgerond.

De ISAE-3402 is een internationaal erkende kwaliteitsstandaard voor uitbesteding van diensten en bevat een uitgebreide beschrijving van risicomanagement, informatiebeveiliging en de interne beheersing van de service organisatie van Anachron. De ISAE-3402 geeft een oordeel over de opzet en werking van de interne processen en de beheersmaatregelen die zijn getroffen om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen.

De certificering behelst een audit door een onafhankelijke partij – in dit geval Deloitte, op alle kernprocessen van de Anachron oplossing, inclusief de controle en beveiligingsmechanismen. Het ISAE-3402 Type II certificaat garandeert dat de interne controleprocessen en zware beveiligingsmechanismen die Anachron heeft geïmplementeerd op orde zijn.

“De beveiliging en risicobeheersing van data, tezamen met de controlemechanismen op elk onderdeel van de dataworkflow, zijn kritische factoren die door elk bedrijf onder de loep moeten worden genomen, wanneer men een dienst wenst uit te besteden”, verteld Marco Eeman, CTO van Anachron. “Wij zijn bijzonder trots dat onze dienstverlening opnieuw is gecertificeerd met het ISAE 3402 Type II certificaat. Het weerspiegelt de constante toewijding en aandacht binnen Anachron voor de optimalisatie van onze interne processen en systemen. Daarnaast illusteert het tevens de vooraanstaande positie van Anachron inzake outsourcing oplossingen binnen het Order2Cash spectrum; van e-Invoicing tot aan e-Payments,  e-Contracts, Credit Management en meer.

Bron: www.creditexpo.nl