Het kabinet-Rutte III maakte op Prinsjedag de plannen bekend voor het komende jaar. VNG-medewerkers analyseerden de plannen en zetten de gevolgen voor gemeenten op een rij in de bijzondere ledenbrief ‘VNG-reactie op de Rijksbegroting 2019’.

De Miljoenennota maakt duidelijk dat het kabinet minder heeft geïnvesteerd dan eerder was voorgenomen: dat is weer van invloed op de gemeentefinanciën. Het kabinet mag dan wel vinden dat de groei van het gemeente- en provinciefonds ons helpt alle taken goed te kunnen blijven uitvoeren, maar dat zien wij anders.

Noodzakelijke investeringen

In het belang van onze inwoners is er meer nodig voor grote opgaven als de aanpak van ondermijning en de energietransitie. Ook de uitbreiding van de politiecapaciteit en de investeringen in de kwaliteit zijn een eerste stap.

Samenwerking nodig

In de Troonrede staat dat de rol van medeoverheden steeds groter en belangrijker wordt. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen kunnen veel doelen bereiken maar daarvoor moeten ze wel samenwerken. Voor een deel doen we dat al. Denk aan de energietransitie waar de VNG samenwerkt met het IPO en de UvW, en waarover samen met het Rijk afspraken zijn gemaakt.

Meer tijd en geld

De VNG wil graag doorgaan met samenwerking, maar de tekorten in het sociaal domein, bijstand en (jeugd)zorg, hebben een behoorlijke wissel getrokken op onze gemeenten. Er is meer tijd en geld nodig om de beoogde verandering van werken te realiseren.

Meer informatie

Bijzondere ledenbrief: ‘VNG-reactie op de Rijksbegroting 2019′ (pdf, 25 september 2018)

Wat wil het kabinet? Wat betekent dit voor gemeenten?

Zie ook

Themapagina Rijksbegroting 2019

Bron: VNG