Arabische lente, schuldencrisis en politieke veranderingen leiden tot toename politieke risico’s

Onder andere de Arabische lente, de schuldencrisis en politieke veranderingen in diverse landen maakten het voor ondernemingen onveiliger om zaken te doen in 21 landen. In drie landen verbeterde de situatie. Dit blijkt uit de Political Risk Map 2012, die jaarlijks wordt gepresenteerd door risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon.

Hoewel de situatie in een aantal landen dat betrokken was bij de Arabische lente inmiddels iets duidelijker wordt, heeft de ontstane spanning in tientallen landen binnen en buiten de regio protesten veroorzaakt of aangewakkerd. “Deze protesten blijven een belangrijke bron van zorg in 2012, en dat zien we terug in de waardering van een aantal landen,” zegt Roger Schwarz, senior vice president Politieke Risico’s van de afdeling Crisismanagement van Aon Risk Solutions. “Hierdoor worden CEO’s en CFO’s van ondernemingen die in opkomende markten in het buitenland actief zijn, gedwongen om hun risicobeheer te herzien en om maatregelen te nemen om de risico’s te beperken.”

Daarnaast kunnen de uitslagen van de verkiezingen in de Verenigde Staten, Frankrijk, Rusland en China bijdragen aan een verdere toename van de onzekerheid in de wereld. De schuldencrisis in de eurozone blijft een aanzienlijk risico vormen, en breidt zich uit naar de landen die economisch of anderszins van de regio afhankelijk zijn.

Verschuivingen op de kaart van 2012

De politieke risico’s namen af voor drie landen: Moldavië, Oekraïne en Uruguay. Voor 21 landen namen de politieke risico’s toe in vergelijking met vorig jaar. Dit zijn: Azerbeidzjan, Bahrein, Wit-Rusland, Colombia, Kroatië, Egypte, de Falklandeilanden, Gabon, Guatemala, Guinee-Bissau, Libië, Marokko, Oman, Pakistan, Swaziland, Syrië, Thailand, Tunesië, Oeganda, Vietnam en de Westelijke Sahara. Het meest voorkomende risico voor het internationale bedrijfsleven is wet- en regelgeving. In 104 landen is het risico op financiële of reputatieschade reëel wanneer problemen ontstaan met de naleving van wet- en regelgeving. Voorbeelden zijn Wit-Rusland, Kazachstan, Somalië, Thailand en Jemen.

Regeringsmaatregelen, zoals nationalisering en onteigening, vormen een bedreiging voor ondernemingen in 92 landen. Voor Egypte, Gambia, Libië, Peru en de Westelijke Sahara geldt dit risico dit jaar voor het eerst. Insolvabiliteit van overheden is de derde meest voorkomende bedreiging voor internationale ondernemingen. In 2012 bestaat het risico voor 85 landen dat een regering of overheidsinstantie niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. Landen binnen deze risicogroep zijn onder andere Kroatië, de Dominicaanse Republiek, Egypte, Nigeria en Vietnam.

Politiek geweld, zoals stakingen, terrorisme, oorlog en staatsgrepen, vormt een risico in 81 landen, waaronder Bahrein, Libië, Senegal, Sierra Leone en Turkmenistan. Voor 71 landen is er een risico dat ze niet in staat zijn om betalingen in harde valuta te doen als gevolg van de invoering van lokale valutarestricties. Dit geld onder andere voor Bolivia, Kenia, Swaziland, Pakistan en Turkmenistan. Het minst voorkomende risico is de kans dat goederen- en/of dienstenstromen naar of uit een land worden onderbroken als gevolg van instabiliteit op politiek, sociaal, economisch of milieugebied. Dit risico geldt voor 61 landen, waaronder Guinee, Papoea-Nieuw-Guinea, Syrië, Tuvalu en Vanuatu.

Over Aon´s Political Risk Map 2012
Aon heeft in 167 landen en gebieden de politieke risico’s gemeten. De kaart geeft een indicatie van de algemene politieke risico’s en van de risico’s op een aantal specifieke gebieden, die betrekking hebben op de maatregelen (of het achterwege blijven daarvan) van buitenlandse regeringen. Elk land op de kaart is gewaardeerd voor verschillende soorten risico’s: betalingen in harde valuta, de solvabiliteit van de overheid, inmenging van de politiek in de economie, onderbrekingen van goederenstromen, wet- en regelgeving en politiek geweld. Ieder land heeft een waardering gekregen op een schaal die van “Laag” via “Gemiddeld-laag”, “Gemiddeld” en “Gemiddeld-hoog” oploopt tot “Zeer hoog”. Lidstaten van de Europese Unie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling zijn op de kaart voor 2012 niet meegenomen.

De waarderingen voor de landen zijn tot stand gekomen op basis van een combinatie van analyses van Aon Risk Solutions, Oxford Analytica, een wereldwijd opererend advies- en onderzoeksbureau, en de mening van 26 syndicaten van Lloyd’s en bedrijfsverzekeraars die actief politieke risico’s verzekeren.

Voor het downloaden van de pdf en voor meer informatie over de Political Risk Map gaat u naar: www.aon.com/politicalriskmap

 

Bron: www.creditexpo.nl