In het derde kwartaal van 2023 is de arbeidsmarkt nog zeer krap, maar opnieuw is de spanning wat gedaald. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de UWV Spanningsindicator. Voor 2024 wordt verwacht dat de spanning verder daalt: het aantal WW-uitkeringen neemt toe met 15% terwijl het aantal ontstane vacatures licht zal dalen. Tegelijkertijd blijven de tekorten aanhouden in sectoren met grote maatschappelijke opgaven.

Vraag naar arbeid daalt sterker dan aanbod

‘Ook in het derde kwartaal van 2023 is de krapte op de arbeidsmarkt nog enorm, maar het hoogtepunt ligt achter ons,’ aldus Freek Kalkhoven, arbeidsmarktadviseur bij UWV. ‘In de afgelopen vijf kwartalen daalde de arbeidsmarktspanning vrijwel elk kwartaal. De vraag blijft hoog, maar daalt sneller dan het aanbod van WW’ers.’ Het aantal kortdurend WW’ers daalde ten opzichte van het kwartaal ervoor met 1,1%, het aantal openstaande vacatures daalde met 5,5% echter sterker.

Arbeidsmarkt in 2024: mogelijk minder vraag naar arbeid

De economische vooruitzichten voor 2024 zijn wat onzeker. Hoewel de economie volgens het CPB iets zal groeien, hebben veel bedrijven het niet makkelijk en zijn de onzekerheden nog altijd groot. Dit zou kunnen leiden tot oplopende aantallen faillissementen en ontslagen. Sommige sectoren, zoals de handel, horeca en industrie, zullen dit mogelijk sterker voelen dan andere sectoren.

Kalkhoven: ‘Op dit moment is de verwachting dat in 2024 de vraag naar arbeid wat zal dalen, terwijl het aantal WW-uitkeringen zal stijgen. UWV voorspelt dat het aantal WW-uitkeringen met circa 15% toeneemt in 2024. Tegelijkertijd neemt het aantal nieuwe vacatures in 2024 met -2% licht af ten opzichte van 2023, zo blijkt uit een andere prognose van UWV. Dit zou betekenen dat de spanning op de arbeidsmarkt verder afneemt.’

Maatschappelijke opgaven en kansen voor werkzoekenden

Er zijn vier richtingen waar er al jarenlang een structureel personeelstekort bestaat: zorg, onderwijs, ICT en techniek. Door grote maatschappelijke opgaven, als vergrijzing, de grote bouwopgave en energietransitie, blijven deze tekorten de komende jaren aanhouden.

Dit betekent dus ook blijvend goede baankansen voor werkzoekenden die in deze sectoren aan de slag willen. Het zijn bovendien sectoren die bekend staan om de hoge mate van ‘duurzame banen’. Dit betekent sectoren van waaruit mensen niet snel terugvallen in werkloosheid, vaak vaste contracten hebben, een laag aandeel studenten/scholieren bestaat, en een grote kans om (bijna) het gehele jaar werk te hebben. Kalkhoven: ‘Werkzoekenden die kiezen voor deze sectoren, mogen ervan uitgaan dat er de komende jaren genoeg werk blijft.’

Bron: UWV