Het aantal minimahuishoudens in Amsterdam is in 2019 voor het vijfde jaar op rij gedaald. In 2019 behoorde 16 procent van de Amsterdamse huishoudens tot de minima, in piekjaar 2014 was dit nog 19,1 procent. Deze huishoudens hebben een huishoudinkomen tot 120 procent van het wettelijk sociaal minimum en weinig vermogen. Naar verwachting wordt deze afname nu onderbroken door de coronacrisis. Dit staat in de Armoedemonitor.

De verwachting is dat het aantal Amsterdamse minimahuishoudens in 2020 door de coronacrisis is gestegen van 66.684 naar ruim 74.000. De Armoedemonitor is gebaseerd op de inkomensgegevens uit 2019: dit zijn de meest recente gegevens die beschikbaar zijn.

Armoede en schuldenaanpak

Het college heeft voor de periode 2019-2022 structureel meer geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede en schulden in de stad. Door inkomensondersteuning worden de negatieve effecten van armoede verzacht. In de afgelopen jaren is het bereik van de doelgroep die aanspraak maakt op minimavoorzieningen toegenomen van 63 procent in 2016 naar 73 procent in 2019. Het afgelopen jaar is het bereik stabiel gebleven, ondanks de beperkende maatregelen in verband met corona.

Om problematische schulden tegen te gaan, is de Aanpak Vroegsignalering geïntensiveerd. De verwachting is dat het bereik van de totale aanpak dit jaar daardoor boven de 80 procent uitkomt.

Nog meer cijfers

  • Door de extra inzet van de afgelopen jaren is de gemiddelde duur van een schuldhulpverleningstraject korter geworden. Dat betekent concreet dat mensen sneller van hun schulden af zijn.
  • De gemiddelde schuld is verder gedaald. De afgelopen jaren was die gemiddeld tussen de € 26.000,- en € 27.000,-. De verwachting is dat het gemiddelde schuldbedrag aan het eind van het jaar verder gedaald is tot rond de € 21.000,-. Landelijk is dat bedrag € 40.000,-.
  • Door de goede samenwerking met woningcorporaties blijft het aantal huisuitzettingen om financiële redenen verder dalen. We verwachten dit jaar uit te komen op een historisch laag aantal van 35 huisuitzettingen.

Bron: Amsterdam.nl