Gemeente sluit aan bij Convenant Lokale Overheid

Als schuldeiser werkt Arnhem zoveel mogelijk mee met schuldregelvoorstellen voor inwoners die schulden bij de gemeente hebben. Om dat te onderstrepen en voor de toekomst vast te houden tekent wethouder Bestaanszekerheid Mark Lauriks het convenant Lokale Overheid. ‘Een goede schuldregeling geeft inwoners rust en de ruimte in hun hoofd om vooruit te kijken.’

Inwoners van Arnhem komen naar de gemeente voor hulp bij schulden, terwijl de gemeente soms ook een van hun schuldeisers is. Bijvoorbeeld vanwege achterstanden bij het betalen van gemeentelijke belastingen, leenbijstand of boetes. Wanneer er voor de inwoner een schuldregeling nodig is om uit deze schulden te komen, gaat Arnhem hier vrijwel altijd mee akkoord. De afspraken in het convenant Lokale Overheid onderschrijven deze werkwijze en zetten die bovendien kracht bij.

Een schone lei

Wethouder Bestaanszekerheid Mark Lauriks: ‘Iedereen met schulden verdient de kans om weer met een schone lei te beginnen. Als gemeente staan we onze inwoners met schulden daarom zo goed mogelijk bij. Dat betekent ook dat we als schuldeiser het goede voorbeeld geven en bijna altijd instemmen met de voorstellen voor schuldregelingen die schuldhulpverleningsorganisaties ons doen. Want met een goede schuldregeling krijgen inwoners weer de rust en de ruimte in hun hoofd om vooruit te kijken. Dat gun ik iedereen. Ik hoop daarom dat ook andere gemeenten en overheidsinstellingen hun handtekening zetten onder deze afspraken.’

Incassopauze

De NVVK zet zich in voor een overheid die als schuldeiser zoveel mogelijk meewerkt met voorstellen voor schuldregelingen. Afspraken die in het convenant staan zijn bijvoorbeeld dat incassomaatregelen worden gepauzeerd wanneer inwoners aankloppen voor schuldhulp. Of dat de gemeente zo vroeg mogelijk in het schuldentraject akkoord gaat met de schuldregelvoorstellen die de schuldhulpverlening doet. Het convenant sluit goed aan bij de huidige werkwijze van de gemeente Arnhem.

NVVK-voorzitter Marco Florijn is blij met de ondertekening door Arnhem. ‘Hulpvragers hebben op twee manieren met gemeenten te maken: de gemeente geeft schuldhulp en de gemeente is vaak een van de schuldeisers. Dan is het mooi wanneer de gemeente in haar rol als schuldeiser ook alles doet om de hulpverlening zo vlot mogelijk te laten verlopen. We kennen Arnhem als een gemeente die innovatief is en nieuwe ontwikkelingen omarmt. Arnhem doet bijvoorbeeld ook mee met Collectief schuldregelen, een nieuwe methode om schulden sneller af te handelen. Mooi dat het convenant Lokale Overheid daar nu bij komt’, aldus Florijn.

Bron: NVVK