Sinds 20 april 2010 is de ASP oplossing van EuroSystems SAS70 type I gecertificeerd. EuroSystems is daarmee de enige credit management softwareleverancier die SAS70 gecertificeerd is.

Waarom SAS70?

Eeb SAS70 verklaring is te vergelijken met een bewijs van kwaliteit. Erik Koch, Directeur:”We zijn in aanraking gekomen met SAS70 via een van onze klanten. Als een bedrijf de IT (deels) heeft uitbesteed is het logisch dat men dit wil toetsen op kwaliteit. SAS70 is een speciale kwaliteitsnorm voor IT voor financiële instellingen. We hebben nu het bewijs dat onze ASP oplossing een goede en veilige keuze is.”

Wat is SAS70?

De SAS70 verklaring van een onafhankelijke accountant en de rapportage is voor financiële instellingen belangrijk. De SAS70 rapportage is de enige controle- en rapportagemethode die volledig voldoet aan de strikte Sarbanes-Oxley-wetgeving (SOx) voor bedrijven met een Amerikaanse beursnotering. In Nederland wordt SAS70 ook gebruikt voor assurance in operationele zin bijvoorbeeld in het kader van de Wet Financieel Toezicht (Wft).

Scope van de audit

Naast beleidsmatige aspecten omtrent risicobeheersing en kwaliteit zijn ook de Service Desk werkzaamheden (Service Level-, Incident-, Problem- en Change Management) en de infrastructuur van de ASP oplossing, geaudit.

Vooruitkijken

EuroSystems hecht veel waarde aan kwaliteit en risicobeheersing. In de loop van het jaar zullen we opnieuw geaudit worden om in aanmerking te kunnen komen voor SAS70 type II verklaring. Deze verklaring laat zien dat EuroSystems de beheersmaatregelen heeft en tijdens de 6 maanden durende audit ook gebruikt.

Bron: www.creditexpo.nl