Internationaal kredietverzekeraar Atradius stelt in een recent economisch rapport ‘Sticking together – The future of the Eurozone’ dat de gevolgen van een uiteenvallen van de eurozone zeer schadelijk zouden zijn zowel voor het land dat de euro verlaat als voor de overblijvende landen binnen de muntunie.

Een einde van de huidige eurozone wordt dan ook erg onwaarschijnlijk geacht. De kosten van een beëindiging zouden een buitensporige daling van het bbp, muntdevaluatie en inflatie in die landen die de eurozone zouden verlaten met zich meebrengen. Door de hechte economische en financiële verwevenheid tussen de eurolanden zou de impact op de landen die wel in de muntunie blijven ook bijzonder groot zijn.

Voorwaarde voor het welslagen van een herstelplan voor de euro en de EMU is het wegwerken van de fundamentele verschillen binnen de unie. De hoge schuldenlast, betalingsbalansonevenwichtigheden en de grote verschillen op het gebied van productiviteitsgroei moeten daartoe worden aangepakt. Om deze problemen uit de weg te ruimen, zetten de Europese leiders diverse instrumenten in, maar het geleidelijke herstelproces zal pijnlijk zijn. Dit geldt vooral voor de perifere lidstaten, die bezuinigings-maatregelen en hervormingen zullen moeten doorvoeren.

Hoewel de weg naar herstel de nodige hindernissen zal kennen, zouden de financiële implicaties van een uiteenvallen van de eurozone veel erger zijn. Atradius is van mening dat de ernstige gevolgen van een dergelijk scenario een belangrijke stimulans kunnen zijn om het samenhouden van de eurozone zo veel mogelijk te ondersteunen.

John Lorié, hoofdeconoom bij Atradius, licht toe: ‘We zijn ervan overtuigd dat de politieke leiders de crisis voldoende onder controle zullen houden, zij het in verschillende, soms moeizame stappen. De perifere landen kunnen niet onder forse besparingen en strenge hervormingen uit. De Europese Centrale Bank (ECB) zal haar gewicht in de strijd blijven gooien door voldoende liquiditeit voor het banksysteem te waarborgen.

Verwacht wordt dat daardoor de spanningen op de interbancaire markt langzaam zullen wegebben en het klimaat op de financiële markten zal stabiliseren. Een recessie in de eurozone, hoewel gematigd, lijkt in 2012 evenwel onafwendbaar.’

Bron: APS