Atradius rapporteert totale omzet van EUR 1.837,2 miljoen over 2017, een stijging van 5,1% bij constante wisselkoersen

  • Totale omzet van EUR 1.837,2 miljoen, een stijging van 4,3% in vergelijking met 2016 (5,1% bij constante wisselkoersen)
  • Betere combined ratio van 77,4%
  • Resultaat uit verzekeringen en diensten van EUR 260,1 miljoen, een stijging van 8,8%
  • Resultaat na belastingen van EUR 186,2 miljoen
  • Eigen vermogen en Tier 2 solvabiliteitskapitaal stegen met 6,6% to EUR 2,1 miljard, als gevolg van winstgeneratie
  • Solide solvabiliteitsratio boven 200%
  • Verhoging Moody’s credit rating van Atradius naar ‘A2’ van ’A3’ in maart 2018
  • 93% rententie bevestigt streven naar uitmuntende dienstverlening

 

Verkoop en winst

 

In 2017 behaalde Atradius opnieuw uitstekende resultaten met constante en positieve bijdragen van de hele Groep. De culturele verbondenheid met onze klanten, die dicht bij onze teams staan, en het gebruik van vernieuwende instrumenten zijn bepalend voor onze financiële slagkracht. De winst voor het jaar bedroeg 186,2 miljoen euro en kwam er dankzij een stijging van de totale omzet met 4,3 procent.

 

Jaarcijfers Atradius 2017

 

Inkomsten uit verzekeringen

 

Atradius’ totale omzet over 2017 steeg met 4,3 procent tot EUR 1.837,2 miljoen tegenover EUR 1.760,7 miljoen in 2016 (5,1 procent bij constante wisselkoersen). De inkomsten uit verzekeringen bedroegen EUR 1.718,9 miljoen, dit is een groei van 2,0 procent (2,7 procent bij constante wisselkoersen). Noord-Amerika, Azië en Centraal- en Oost-Europa vertoonden een veelbelovende omzetgroei, wat strookt met onze ambities in die regio’s. De bedrijfsactiviteiten voor multinationals (Global) en Bonding presteerden goed.

 

Schaden

 

De schaderatio vóór herverzekering kwam uit op een uitstekende 41,7 procent en blijft daarmee vrijwel op hetzelfde niveau als in 2016. Dit is voornamelijk het gevolg van een aanhoudende hoge risicoaanvaarding en een degelijk risicobeheer.

 

Kosten

 

De kostenratio scoorde met 35,7 procent in 2017 beter dan de 36,4 procent in 2016 als gevolg van een strikte beheersing van de kosten in combinatie met ambitieuze investeringen in informatietechnologie.

 

Resultaat uit verzekeringen en diensten

 

Het resultaat uit verzekeringen en diensten van Atradius steeg van EUR 239 miljoen in 2016 naar EUR 260,1 miljoen in 2017, goed voor een stijging van 8,8 procent. De positieve ontwikkelingen in alle segmenten resulteerden opnieuw in een uitstekende bruto combined ratio van 77,4 procent, tegenover 78,0 procent in 2016.

 

Resultaat na belastingen

 

De betere resultaten uit verzekeringen en bedrijfsuitoefening en lagere financieringsbaten in vergelijking met 2016 leveren een jaarresultaat na belastingen van EUR 186,2 miljoen op. Een stevige winst die te danken is aan de hogere inkomsten en een stabiele schaderatio, met inbegrip van de buitengewone impact van geassocieerde deelnemingen (EUR 11,7 miljoen bijzondere waardevermindering in 2017 en EUR 22,2 miljoen gerealiseerde winsten in 2016).

 

Solvabiliteitsratio

 

In 2017 werd het ‘partieel intern model’ van Grupo Catalana Occidente voor het berekenen van de minimumkapitaalvereiste volgens Solvency II door het college van toezichthouders goedgekeurd, wat onze risicobeheersing en risicokwantificering verder ten goede kwam. De solvabiliteitsratio die aan het einde van 2017 door Atradius werd opgetekend, kwam daarmee boven 200 procent uit.

 

Rating

 

Atradius’ solide financiële situatie en haar leidende positie in de kredietverzekeringsindustrie weerspiegelen zich in de robuuste credit ratings toegekend door A.M. Best (‘A’ excellent, vooruitzichten stabiel) en Moody’s (‘A2’, vooruitzichten stabiel).

Moody’s heeft Atradius in maart 2018 opgewaardeerd naar ‘A2’ van ‘A3’. Deze opwaardering door Moody’s is een erkenning van de sterke en consistente winstgevendheid en van de solide vermogenspositie.

 

Vooruitzichten

Ook in 2018 wordt een wereldwijde economische groei verwacht, waardoor ook de verzekerbare omzet van onze klanten zal blijven toenemen. Dit betekent dat de prijzen verder onder druk komen te staan. Handelsbelemmeringen zouden een domper op de wereldhandel kunnen zetten, terwijl de aanhoudende bezorgdheid rond de Brexit een bedreiging vormt voor ondernemingen die sterk inzetten op uitvoer. Ondanks die ongerustheid verwachten we in 2018 een behoorlijk stabiele groei, met een veelal stabiele insolventiegraad.

 

Isidoro Unda, Voorzitter en CEO van Atradius licht toe: “Een stabiele onderneming uitbouwen waar onze klanten en partners steeds op kunnen rekenen voor een uitmuntende dienstverlening over de hele lijn, waar ook ter wereld, is al jaren een prioriteit voor Atradius. Nu het bedrijfsklimaat opklaart, moeten onze klanten snel kunnen inspelen op de kansen die zich overal voordoen. We blijven innovatieve diensten lanceren, zoals Atradius Insights in 2016 en Atradius Atrium in 2017. Dankzij deze diensten kunnen onze klanten kort op de bal spelen en betere beslissingen nemen met betrekking tot hun kredietbeheer. Door met onze klanten mee te denken, kunnen we hen beter ondersteunen in het beheer van hun handelskredieten, zodat hun onderneming in alle veiligheid kan groeien.”

Bron: Atradius