Atradius, Nederlands grootste kredietverzekeraar, breidt via een eigen vestiging en een strategische deelneming haar geografisch bereik uit op twee continenten. Zo versterkt zij haar aanwezigheid in Zuid-Korea en Zuid-Afrika.

Zuid-Korea

Atradius heeft onlangs een licentie verkregen van de Koreaanse toezichthouder om in Zuid-Korea actief te zijn via haar Koreaanse dochtermaatschappij Atradius Trade Insurance Brokerage. Deze zal lokaal polissen verstrekken met ondersteuning van de Seoul Guarantee Insurance Company (SGIC). Hiermee neemt de aanwezigheid van Atradius op de Aziatische markt toe naar in totaal 14 landen, die via verschillende Aziatische dochterbedrijven en satellietkantoren worden bediend.

De Zuid-Koreaanse economie is één van de meest gediversifieerde en technologisch geavanceerde ter wereld en laat solide groeivooruitzichten zien. “Zuid-Korea is voor Nederland één van de belangrijkste afzetmarkten in Azië en ook investeerders weten hun weg naar dit land steeds vaker te vinden. Ik ben dan ook blij dat Atradius met deze uitbreiding nu fysiek aanwezig is in deze belangrijke markt”, vertelt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland.

Afrika

Mutual & Federal, de oudste schadeverzekeraar in Zuid-Afrika, heeft een aanbod van Atradius om 25 procent van de aandelen van Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa Ltd (CGIC) over te nemen, geaccepteerd.

“CGIC – de leidende kredietverzekeraar in Afrika – werkt al geruime tijd samen met Atradius om onze wereldwijde klanten die actief zijn op het Afrikaanse continent te ondersteunen”, aldus Kaars Sijpesteijn. “Dankzij deze acquisitie kunnen CGIC en Atradius hun reikwijdte in Zuid-Afrika, dat een belangrijke handelspartner is van Nederland, en de rest van het continent verder uitbreiden”.

De voorgestelde transactie is onder voorbehoud van interne goedkeuring, de goedkeuring van toezichthoudende instanties en de uitkomst van een due diligence-onderzoek, met als doel deze tegen het eind van dit jaar af te ronden.

Bron: Atradius