– Inzicht incassogedrag bedrijven wereldwijd
– India en Turkije nu ook opgenomen

Atradius Collections maakt de resultaten bekend van de zesde editie van de Global Collections Review. De jongste editie van dit onderzoek is uitgebreid met twee nieuwe landen: India en Turkije. In totaal beslaat de Global Collections Review nu 29 landen. Dit jaar verschijnt de meest uitgebreide versie tot nu toe.

Sinds 2009 verricht Atradius Collections onderzoek naar de trends en praktijken op het gebied van commerciële incasso over de hele wereld. De resultaten helpen beslissers in de creditmanagementbranche inzicht te krijgen in de dynamiek en de verschillen in de incassopraktijken per land en regio.

Nederland aan kop

De enquête voor de Global Collections Review werd gehouden onder 6.000 bedrijven in 29 landen wereldwijd. In Europa is de ranglijst van landen die het vaakst een extern incassobureau inschakelen ongewijzigd ten opzichte van het afgelopen jaar. Nederland is opnieuw koploper als het gaat om de waarschijnlijkheid dat respondenten een extern bureau inschakelen (50 procent) in plaats van vanuit het eigen bedrijf actie te ondernemen, gevolgd door Zweden en Oostenrijk. Toch kiezen Nederlandse bedrijven ook steeds vaker voor interne incasso, vooral wanneer het om weinig uitstaande vorderingen en/of kleine bedragen gaat (respectievelijk 41 en 47 procent).

Succespercentage bepalende factor keuze incassobureau

30 procent van alle respondenten heeft de afgelopen 12 maanden gebruikgemaakt van een incassobureau. Respondenten uit alle regio’s waren het erover eens dat het succespercentage de bepalende factor was om te kiezen voor een incassobureau. Raymond van der Loos, Managing Director van Atradius Collections, verklaart dit als volgt: “In het huidige economische klimaat neemt het aandeel te late betalingen of wanbetalingen toe, waardoor bedrijven risico lopen. Succesvolle volledige en snelle inning van vorderingen is cruciaal, aangezien de cashflow essentieel is voor de gezondheid van een organisatie. Elk bedrijf moet uitstaande vorderingen daarom strategisch benaderen. Organisaties met een hoog percentage onbetaalde vorderingen, zoals financiële dienstverleners of bedrijven in de sectoren grondstoffen, textiel, metaal, en olie en gas, blijken vaak op externe partners te vertrouwen. De reden is duidelijk: snelle toegang tot gedegen incassodeskundigheid, die moeilijk te vinden is in het eigen bedrijf.”

Prijs op tweede plaats

Als tweede criterium voor de keuze voor een extern bureau noemden respondenten uit Europa en Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de prijs. De Azië-Pacific-regio vond echter het in stand houden van een goede relatie met de klant belangrijker.

Azië-Pacific

Uit de Global Collections Review blijkt dat in de Azië-Pacific-regio de kans het grootst is dat bedrijven een incassobureau in de arm nemen, vergeleken met bedrijven in Europa en Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. China en Indonesië vallen hierbij op, met respectievelijk 56 procent en 44 procent. Hoewel China 4 procent gedaald is in vergelijking met afgelopen jaar, haalt het nog steeds de hoogste score in de regio als het gaat om het inschakelen van een extern bureau. Indonesië daarentegen laat een stijging zien van 3 procent en is nu in Azië – na China – het land waar het vaakst een incassobureau wordt ingeschakeld.

Bedrijven in de Azië-Pacific-regio zijn nog steeds het meest geneigd te kiezen voor directe en snelle incassomethoden. Respondenten uit deze regio sturen eerder een laatste aanmaning dan hun collega’s in andere landen. Vooral Europese bedrijven blijken zich voorzichtiger op te stellen in het incassoproces.

Het rapport van de zesde Global Collections Review is te downloaden van: www.atradiuscollections.com

Bron: Atradius