Atradius Collections publiceert de 10e editie van het Internationaal Incassohandboek en beschrijft specifieke informatie over de verschillende fasen van minnelijke incasso, incassowetgeving, gerechtelijke procedures en insolventie procedures. Twee nieuwe landen zijn toegevoegd aan deze editie: Indonesië en Kroatië.

Geen enkel bedrijf is immuun voor de risico’s die verband houden met internationale handel. Overal waar handelskredieten worden verleend, volgens de Atradius Betalingsbarometer in meer dan 37% van de transacties in Europa, is het risico van te late betaling of zelfs niet-betaling aanwezig. Het slechte betalingsgedrag in combinatie met de diversiteit en complexiteit van landspecifieke incassoprocedures, wetgeving en culturele aspecten kan voor bedrijven wereldwijd een lastige uitdaging zijn. Met meer dan 42% van de buitenlandse B2B-verkopen op krediet in Europa, is het onvermijdelijk dat sommige incassozaken aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank of zelfs belanden in een faillissementsprocedure.

Zodra het aankomt op juridische procedures, zijn er van land tot land aanzienlijke verschillen. Het Internationaal Incassohandboek is vooral geschikt voor organisaties die zelf niet de middelen in huis hebben voor internationale incasso of creditmanagement. Met deze gedetailleerde informatie kunnen bedrijven op voorhand betere beslissingen en noodzakelijke maatregelen nemen om mogelijke toekomstige risico’s te minimaliseren.

Het Internationaal Incassohandboek is beschikbaar op: www.atradiuscollections.com

Bron: www.atradius.nl