Gebruik incassobureau verschilt sterk.

Atradius Collections – wereldwijd specialist op het gebied van zakelijke incasso – publiceert vandaag haar rapport over incassogedrag van bedrijven in Amerika en Azië-Pacific. Het onderzoek laat significante regionale verschillen zien in wat bedrijven belangrijk vinden van incassobureaus.

Voorkeur interne afhandeling

44 procent van de ondervraagde organisaties heeft in 2013 gebruikgemaakt van een incassobureau om vorderingen te innen. Toch geven de meeste organisaties de voorkeur aan het intern afhandelen van vorderingen. Organisaties willen een goede relatie met hun klanten behouden en de perceptie heerst dat dit beter lukt wanneer incasso in eigen handen blijft. Dit is vooral het geval in India, waar een goede relatie met de klant hoog in het vaandel staat. De kosten die het inschakelen van een incassobureau met zich meebrengen worden ook als een belangrijke overweging genoemd.

Sterke invloed prestaties en focus economie op keuze incassobureau

In Azië-Pacific (APAC) zijn de markten sterk gericht op export en is er een hoge mate van  internationalisering. Hier is het succespercentage van een incassobureau de voornaamste prestatie indicator en het belangrijkste criterium bij de keuze van een incassobureau. Dit is voornamelijk in China het geval, waar het relatief moeilijk is om vorderingen te incasseren, waardoor het succespercentage hier het enige criterium is. Minder gewicht wordt gegeven aan prijs, terwijl betrouwbaarheid en succes steeds belangrijker worden, omdat de focus op het behalen van resultaten ligt. Veel Europese bedrijven worstelen met de slechte economische omstandigheden waarin ze zich bevinden, waardoor kostenbeperking een hoge prioriteit heeft. Hier is dan ook het innen van vorderingen van belang. De kosten van het innen zijn echter ook belangrijk voor hun algemene financiële gezondheid. In Amerika is de reputatie van het incassobureau belangrijker dan het succespercentage of de prijs, voornamelijk in Canada en de Verenigde Staten.

Internationale versus nationale vorderingen

Moeilijkheden met het innen van internationale vorderingen, ervaren door bedrijven gevestigd in Hong Kong, India en Indonesië, hebben geresulteerd in een groter gebruik van incassobureaus om buitenlandse vorderingen te incasseren. In de Verenigde Staten worden incassobureaus voornamelijk ingezet om nationale vorderingen te incasseren. Dit gebruik is in zekere mate in overeenstemming met de handelsstromen in de landen: de Verenigde Staten heeft een zeer sterke binnenlandse markt en Azië is voornamelijk gericht op export. Naarmate de binnenlandse markten in Azië groeien en Amerikaanse organisaties hun buitenlandse handel uitbreiden kunnen deze gebruikspatronen overeenkomstig evolueren.

Toekomstige ontwikkelingen

Het onderzoek laat een toegenomen interesse zien naar het willen werken met incassobureaus in de toekomst. Brazilië is voor het eerst opgenomen in de Global Collections Review. Respondenten toonden hier een aanzienlijke belangstelling voor het gebruiken van een aanmaningsbrief en het inschakelen van een incassobureau. In Noord-Amerika en APAC laten organisaties een grote belangstelling zien voor zowel het inschakelen van eerste partij incasso als het gebruiken van een aanmaningsbrief. Meer dan 50 procent verklaarde dat ze hoogstwaarschijnlijk de eerste partij incasso willen gebruiken in de komende twee jaar. De vooruitzichten met betrekking tot incasso zijn dan ook optimistisch.

Wilt u meer weten? Bezoek dan de 9e editie van Credit Expo op donderdag 7 november aanstaande in het NBC te Nieuwegein. U vindt Atradius bij standnummer 35.

Bron: www.creditexpo.nl