Atradius Collections publiceert vandaag de resultaten van de zevende editie van de Global Collections Review: de eerste van een reeks van drie rapporten die zijn verdeeld per regio en gegevens van veertien West-Europese landen bevatten. In totaal beslaat de Global Collection Review nu dertig landen.

Sinds 2009 verricht Atradius Collections – wereldwijd specialist op het gebied van zakelijke incasso – dit onderzoek. Met de publicatie van de resultaten wil zij vertegenwoordigers in de branche voor kredietmanagement inzicht bieden in de dynamiek en verschillen tussen incassopraktijken per land en regio. In het onderzoek van dit jaar heeft dertig procent van de bedrijven in West-Europa in de afgelopen twaalf maanden gebruikgemaakt van een incassobureau. Bedrijven uit alle landen zijn het erover eens dat het succespercentage doorslaggevend is in hun keuze voor een incassobureau.

Verslechterende betalingsmoraal

“In het moeilijke economische klimaat in Europa hebben ondernemingen slechts beperkt toegang tot liquide middelen, zeker in Zuid-Europa. Door de teruglopende omzet gaan zij in de ‘overlevingsstand’ en stellen zij internationale betalingen uit om het werkkapitaal maximaal te benutten. Er is een duidelijk probleem met de betalingsmoraal. Dit blijkt uit een verslechtering van het betalingsgedrag en een stijging van het aantal faillissementen in verschillende Europese landen”, vertelt Raymond van der Loos, algemeen directeur van Atradius Collections. “Aangezien liquiditeit een voorwaarde is om te overleven, is de inning van openstaande vorderingen cruciaal. De vraag is of ondernemingen willen investeren in interne middelen of vorderingen uitbesteden aan een extern incassobureau. Zo’n bureau beschikt over meer flexibele oplossingen en expertise op het terrein van incasso in verschillende internationale rechtsgebieden.”

Prijs en reputatie zijn andere belangrijke criteria in de keuze voor een incassobureau, waarbij vooral bedrijven in Scandinavië en Frankrijk een goede reputatie erg belangrijk vinden. Uit de Global Collections Review blijkt dat ondernemingen in Noord- en West-Europa eerder geneigd zijn een incassobureau in de arm te nemen. Dit geldt vooral voor bedrijven in Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven in heel Europa eerder een extern incassobureau zullen inschakelen dan vorig jaar. Opmerkelijk is dat de terughoudendheid in West-Europese landen bij het uitbesteden van incasso en het versturen van laatste aanmaningen onveranderd is. Wel is sprake van enkele verschillen op regionaal niveau. Zo zijn bedrijven in Zuid-Europa eerder geneigd incasso uit handen te geven, terwijl ondernemingen in Noordwest-Europa eerder een laatste aanmaning versturen.

Het onderzoek voor de Global Collections Review West-Europa is verricht onder bijna 3.000 bedrijven in veertien landen, waarbij de trends en praktijken op het gebied van commerciële incasso zijn onderzocht. Het rapport kan worden gedownload via: www.atradiuscollections.com

Bron: www.creditexpo.nl