Atradius Collections publiceert de zevende editie van het Internationaal Incasso Handboek. Hierin zijn twee nieuwe landen, Bulgarije en Finland, opgenomen. Het totale aantal landen in het handboek komt hiermee op 35.

De nieuwste editie biedt exportgeoriënteerde bedrijven systematische en gedetailleerde informatie over het innen van vorderingen op buitenlandse debiteuren. Het handboek biedt een helder overzicht van financiële regelgeving in verschillende landen en biedt lezers een goede indruk van de meest relevante feiten per land. Het handboek omvat alle facetten van het incassoproces, inclusief minnelijke schikkingen, juridische en insolventieprocedures.

Grote verschillen tussen landen

“Er zijn allerlei verschillen tussen landen betreffende de wijze van betalen, wetgeving voor databeveiliging, bescherming van debiteuren en incassoprocedures. In sommige landen is het mogelijk vertragingsrente te vorderen, terwijl dit in andere landen verboden is. Ook is in sommige regio’s een persoonlijk bezoek aan debiteuren gangbaar, terwijl dit in andere regio’s niet wordt geaccepteerd”, vertelt Rudi de Greve, Global Operations Director van Atradius Collections. Bovendien ligt in sommige landen wat betreft incasso de focus op minnelijke schikking – dikwijls te wijten aan de complexiteit van het lokale juridische systeem – terwijl elders juridische maatregelen gemeengoed zijn.”

Het Internationaal Incasso Handboek is opgesteld om organisaties te ondersteunen waar een gebrek aan specifieke kennis bestaat van de internationale praktijk op het gebied van incasso en/of credit management. “Beslissers – vaak binnen kleine en middelgrote bedrijven in Europa, de Verenigde Staten en Azië – vertrouwen op deze informatie. Het handboek ondersteunt hen bij de besluitvorming over de juiste wijze van het innen van vorderingen in landen waarnaar zij exporteren en draagt bij aan het verbeteren van de cash flow”, aldus De Greve.

Sinds de lancering in 2008 wordt het Internationaal Incasso Handboek geactualiseerd en uitgebreid. Hiermee komt Atradius Collections tegemoet aan veranderende behoeften in de markt. De auteurs zijn deskundig in landenspecifieke incassoprocedures en wetgeving. Hun expertise is gebaseerd op jarenlange ervaring in het internationaal innen van vorderingen namens Atradius Collections.

Het Internationaal Incasso Handboek kan worden geraadpleegd en gedownload via: www.atradiuscollections.com

Bron: www.creditexpo.nl