Op donderdag 5 april 2012 vond op de werf van IHC Merwede in Krimpen aan den IJssel de uitreiking plaats van de omvangrijkste werkkapitaalpolis die Atradius Dutch State Business ooit namens de overheid heeft uitgereikt.

Met dit werkkapitaal kan IHC Merwede aan de slag met de bouw van twee pijpenleggers voor het Maleisische bedrijf SapuraCrest, die onderdeel uitmaken van de recente offshore orders ter waarde van 450 miljoen euro.

Deze schepen gaan flexibele pijpen leggen voor de kust van Brazilië, waar grote hoeveelheden olie zijn ontdekt. De oplevering van de schepen, die gebouwd worden in Nederland, is gepland voor respectievelijk mei en augustus 2014.

IHC Merwede heeft hiertoe een werkkapitaalfinanciering van € 200 miljoen bij haar bankenconsortium afgesloten. Dit consortium bestaat uit ABN AMRO, BNP Paribas, Deutsche Bank, ING en Rabobank en is bereid dit kapitaal te verschaffen, omdat Atradius Dutch State Business, namens de Nederlandse Staat, het terugbetalings-risico via een werkkapitaalpolis grotendeels afdekt. De faciliteit zal door IHC Merwede aangewend worden ter dekking van de bouwkosten.

De werkkapitaalverzekering van Atradius Dutch State Business is tot stand gekomen door nauwe samenwerking met de ministeries van Financiën en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, banken en het exporterende bedrijfsleven. Doel van de werkkapitaalverzekering is het verschaffen van werkkapitaal aan Nederlandse exporteurs van kapitaalgoederen te bevorderen, zodat zij de financiële armslag hebben om te produceren. Sinds de invoering in 2010 is reeds voor honderden miljoenen aan dekking verschaft. De opdracht van SapuraCrest is de grootste werkkapitaalfinanciering die door een werkkapitaalpolis van de Nederlandse Staat wordt gedekt.

“Wij zijn ontzettend blij met het binnenhalen van deze enorme order, een erkenning van IHC Merwede als leverancier van hoogwaardig technologische schepen en equipment”, zegt Goof Hamers, IHC Merwede’s president-directeur. “Naast de technologie is het kunnen aanbieden van een financieel pakket doorslaggevend geweest voor deze verkoop. We zijn er trots op, dat we dit samen met Atradius, onze banken en SapuraCrest hebben weten te realiseren.”

“Door een gemeenschappelijke inspanning van IHC Merwede, haar banken en Atradius is de financiering van deze belangrijke transactie rondgekomen”, zegt Johan Schrijver, algemeen directeur van Atradius Dutch State Business. “Onze dekking heeft een concurrerend financieringspakket mogelijk gemaakt, waardoor de order uiteindelijk aan een Nederlands bedrijf is gegund. Hiermee zetten wij ons land als exportnatie op de kaart.”

 

Bron: creditexpo.nl