Terwijl de wereldwijde groei van het bruto binnenlands product naar verwachting van 3,2 procent in 2018 zal dalen naar 2,7 procent dit jaar, stijgt het aantal faillissementen wereldwijd met 2 procent. Voor bedrijven die in de regio Azië-Pacific op krediet zakendoen, betekent dit dat zij het risico op wanbetaling van tevoren goed moeten inschatten. Dat vereist een strategische benadering van kredietbeheer, concludeert Atradius in de Betalingsbarometer voor Azië-Pacific, waarin de betalingsmoraal van bedrijven in Australië, China, Hongkong, India, Indonesië, Japan, Singapore en Taiwan is onderzocht.

Economieën in Azië-Pacific zijn nog steeds de belangrijkste aanjager van groei van de wereldeconomie. Hoewel de binnenlandse vraag nog steeds robuust is, zijn er verschillende risico’s die de vooruitzichten op groei in de weg staan. Als gevolg van de groeivertraging in de regio nemen steeds meer bedrijven hun toevlucht tot het gebruik van handelskredieten om de handel te kunnen financieren, te blijven concurreren en groeikansen te kunnen benutten.

Kans op wanbetaling neemt toe

Uit de Betalingsbarometer van Atradius blijkt dat de totale waarde van handelstransacties op krediet in Azië-Pacific op dit moment 55,5 procent bedraagt, in vergelijking met 48,1 procent in 2018. De grootste stijging deed zich voor in Australië: 71,5 procent ten opzichte van 47,7 procent vorig jaar.

“De grotere inzet van verkoop op krediet zorgt over het algemeen gesproken voor een hoger risico op wanbetaling. Uit ons onderzoek blijkt dat 29,8 procent van de totale waarde van de uitstaande facturen van bedrijven in de regio in 2018 te laat werd betaald. Dat kan een kettingreactie in gang zetten, doordat bedrijven die te laat betaald worden, vervolgens zelf hun rekening ook vaak niet op tijd kunnen voldoen. Nederlandse bedrijven die exporteren naar deze regio moeten dit goed in hun achterhoofd houden bij het maken van betalingsafspraken met hun afnemers.”

Tom Kaars Sijpesteijn
Algemeen directeur Atradius Nederland

Het aantal achterstallige facturen was net als vorig jaar het hoogst in India (39 procent) en het laagst in Japan (13,2 procent). Een juiste beoordeling van de kredietwaardigheid van handelspartners is cruciaal voor bedrijven die hun voortbestaan willen waarborgen. Bedrijven in Singapore (53 procent) en China (51 procent) kiezen het meest voor deze manier van kredietbeheer. Ruim 4 op de 10 van de bedrijven in Taiwan en Indonesië kiezen er eerder voor om reserveringen op te nemen, terwijl dit regiobreed voor 33 procent van de bedrijven geldt.

Betalingsmoraal in Azië-Pacific verslechtert

Om financieel gezond te blijven en liquiditeitsproblemen te vermijden, was 41 procent van de bedrijven in Azië-Pacific zelf gedwongen hun leveranciers te laat te betalen. Dit komt het meeste voor in India (51 procent) en Indonesië (46 procent). Gemiddeld werd 2,1 procent van de totale waarde van handelstransacties op krediet als oninbaar afgeschreven. In 2018 was dit 1,9 procent. Hieruit blijkt volgens Atradius dat bedrijven in de regio er minder goed in slagen hun facturen op tijd betaald te krijgen. Bovendien zijn veel bedrijven pessimistisch over de betalingsmoraal van hun klanten. Zo verwacht maar liefst 31 procent dat het betalingsgedrag zal verslechteren en dat het aantal facturen waarvan betaling langer dan 90 dagen uitblijft, zal toenemen. Het meest bezorgd zijn bedrijven in India (52 procent), gevolgd door Indonesië (35 procent). Om hun bedrijf tegen het risico op wanbetaling te beschermen, zegt 42 procent van de ondernemers een kredietverzekering te willen afsluiten. In China en Hongkong steeg dit percentage naar 51 procent en in Australië naar 47 procent.

Andreas Tesch, Chief Market Officer van Atradius, zegt hierover: “De omvang van het risico, de instabiliteit en de volatiliteit in het huidige economische klimaat worden elke dag groter. Overal ter wereld zijn er steeds meer gevallen van wanbetaling, waardoor we in de komende jaren ook steeds meer gevallen van insolventie verwachten. De economische vertraging in China, de belangrijkste exportbestemming voor veel economieën in de regio, samen met het nog steeds onopgeloste en potentieel escalerende China-VS handelsconflict, zijn de risico’s die de internationale betalingspraktijken en de wereldwijde insolventieperspectieven verder zouden kunnen verslechteren. In dit scenario wordt het voor bedrijven veel complexer om een ​​degelijke beoordeling uit te voeren van de risico’s verbonden aan het handelen op krediet. Dit vereist een strategische benadering van het credit management, waarvoor we een groeiende interesse vaststellen in Azië-Pacific.”

In de Betalingsbarometer voor Azië-Pacific geeft Atradius inzicht in de belangrijkste oorzaken van betalingsrisico’s, de gevolgen hiervan voor de winstgevendheid van bedrijven en de visie van ondernemers over ontwikkelingen in de betalingsmoraal voor de komende 12 maanden. Het volledige rapport kan worden gedownload in de rubriek Publicaties op www.atradius.nl

Bron: Atradius