– Brazilië biedt steeds meer mogelijkheden voor Nederlandse export
– Goede voorbereiding is voorwaarde voor succes

Brazilië ontwikkelt zich steeds meer tot een interessante afzetmarkt voor Nederlandse exporteurs.  Zo herstelt de Braziliaanse economie zich naar verwachting in de tweede helft van 2012 en zet deze ontwikkeling zich in 2013 door. Dit is het gevolg van een stijgende export – met name naar China -, hogere grondstofprijzen en een geleidelijk, maar broos herstel van de wereldwijde economie.

Nederlandse bedrijven die zaken willen doen met Brazilië dienen zich wel goed voor te bereiden. Om hen hierbij te ondersteunen en inzicht te geven in de zaken mentaliteit van het land presenteert kredietverzekeraar Atradius tien basisprincipes voor ‘Succesvol handelen met Brazilië’. In haar landenrapport over Brazilië schetst zij daarnaast het ondernemingsklimaat in Brazilië en reikt zij waardevolle handvatten aan om leveranciers te helpen hun kredietbeheer te verbeteren.

Het was de grootste Nederlandse handelsmissie ooit. Meer dan 170 bedrijven reisden vorige week met prins Willem-Alexander en prinses Máxima vijf dagen door Brazilië, de zesde economie ter wereld. Allemaal willen ze profiteren van de bedrijvigheid in een van de weinige landen waar de economie middenin de crisis nog groeit. In Brazilië wordt over twee jaar het WK voetbal gehouden. Bovendien organiseert Rio de Janeiro in 2016 de Olympische Spelen. Dit heeft positieve effecten op de binnenlandse uitgaven. Zo verwacht Atradius dat het bbp tussen 4 en 5 procent groeit. Dit biedt volop kansen voor Nederlandse bedrijven. Nu importeert Nederland meer uit Brazilië dan het exporteert. De uitvoer stijgt weliswaar, maar is met 1,8 miljard euro slechts 0,5 procent van de totale Nederlandse export. Om de export te bevorderen, is de regering dan ook van plan elk jaar een handelsmissie naar Brazilië te sturen.

Veel economische indicatoren wijzen op een gezonder ondernemingsklimaat In Brazilië. Zo is sprake van een verder dalende inflatie, die in oktober al tot 5,4 procent was gezakt. Ook is de werkloosheid – die in september daalde tot 5,4 procent – bijna nooit zo laag geweest. Met een stijging van het gemiddelde salarisniveau zorgt deze optelsom van ontwikkelingen ervoor dat de binnenlandse consumptie op peil blijft. De Braziliaanse munteenheid, de real, heeft zich in het afgelopen jaar gestabiliseerd. Hieraan ging van 2009 tot midden 2011 een periode vooraf waarin de munt ten opzichte van de dollar met bijna 50 procent in waarde steeg, wat positief uitwerkte voor de import naar Brazilië.

Goede voorbereiding van levensbelang

Brazilië ontwikkelt zich hierdoor ook voor Nederland steeds meer tot een interessante exportmarkt, zeker nu gevestigde markten stagneren of krimpen. Zonder een goede voorbereiding is succes echter geen garantie. Zo dienen Nederlandse exporteurs zich rekenschap te geven van de nog gebrekkige betalingsmoraal in het land. In het derde kwartaal van 2012 betaalde 7,9 procent van de consumenten en 5,9 procent van de bedrijven zijn facturen meer dan 90 dagen te laat. Bovendien scoort Brazilië met een 126ste plaats op 183 landen laag op de ‘Ease of Doing Business Index’ die de Wereldbank in 2012 publiceerde.

Om Nederlandse bedrijven te ondersteunen, heeft Atradius een pakket ontwikkeld met  nuttige informatie voor ondernemingen die handelscontacten in Brazilië willen leggen. Dit bestaat uit twee nieuwe publicaties – ‘Succesvol handelen met Brazilië’ en het ‘Landenrapport Brazilië’ – en het webinar The key to business success in Brazil (op 28 november live op het internet) waarin zij deskundigen over het Braziliaanse bedrijfsleven aan het woord laat. Zij geven een beeld van aspecten waarmee Nederlandse exporteurs in Brazilië rekening moeten houden.

Succesvol zakendoen in Brazilië

De publicatie ‘Succesvol handelen met Brazilië’ bestaat uit een tienstappenplan en biedt inzicht in de maatregelen die een onderneming moet treffen wanneer – of zelfs voordat – zij een exportovereenkomst met een Braziliaans bedrijf afsluit. Zo geeft Atradius een beeld van sociale aspecten en de bedrijfscultuur in Brazilië, zodat bedrijven goed voorbereid naar onderhandelingen komen en verwachtingen van klanten beter kunnen inlossen. Ook komt  relevante en soms complexe regelgeving aan bod die bij transacties een rol speelt. Zo is het van belang dat bedrijven zich aan lokale wetten houden, ook wanneer de overeenkomst is gebaseerd op de wetgeving in een ander land. Daarnaast dienen ondernemingen zich ervan te verzekeren dat de vertegenwoordiger die de overeenkomst voor de koper afsluit daartoe ook bevoegdheid heeft. Verder is het van belang dat transacties worden verzekerd tegen het risico van wanbetaling.

Landenrapport Brazilië

Het ‘Landenrapport Brazilië’ schetst het economische en ondernemingsklimaat in Brazilië. Het geeft een beeld van belangrijke marktontwikkelingen en zet uiteen hoe leveranciers hun kredietbeheer kunnen verbeteren. In het algemeen heeft Brazilië een degelijk macro-economisch beleid. Talrijke structurele tekortkomingen – zoals een complex en log belastingstelsel, fiscale inflexibiliteit, rigide arbeidswetgeving en een ingewikkelde administratie – staan duurzame economische ontwikkeling nog in de weg. Ook de gebrekkige infrastructuur in het land heeft een remmende werking op de groei.

Atradius verwacht dat de lagere renteniveaus en extra stimuleringsmaatregelen van de afgelopen maanden de binnenlandse vraag kunnen stimuleren. Nu de particuliere consumptie, bedrijfsinvesteringen en de buitenlandse vraag – vooral vanuit Azië – aantrekken, ligt de groeiverwachting voor 2013 op 4,2 procent. Een mogelijk negatief neveneffect van dit herstel is de hogere inflatie (voorspellingen gaan uit van 5,7 procent in 2013), waardoor zich mogelijk een restrictiever monetair beleid opdringt. Op de middellange termijn dragen investeringen – onder meer in infrastructuur voor het WK voetbal, de Olympische Spelen en in offshore olievelden – bij tot reële economische activiteit en mogelijk tot extra valuta opbrengsten. Atradius verwacht dan ook dat de economische groei in Brazilië in 2014 en 2015 tussen 4 en 5 procent bedraagt.

Bron: Atradius