Atradius, marktleider in kredietverzekering, incasso en borgstelling, maakte deze week bekend dat het over het boekjaar 2011 een winst na belastingen van EUR 129,8 miljoen heeft gerealiseerd, bij een toename van de inkomsten van 3,5% tot EUR 1.553,8 miljoen.

Dit resultaat weerspiegelt de voortdurende focus van Atradius op klantenservice, met daaraan gekoppeld de algemene wereldwijde heropleving van de economische situatie tijdens de eerste helft van 2011. De klanten van Atradius hebben in dat kader hun handel kunnen uitbreiden en hun omzet kunnen verhogen, wat heeft bijgedragen tot een groei in de kredietverzekeringsactiviteiten van de groep in de meeste regio’s.

De unit Special Products van Atradius, die als onderdeel van de unit Kredietverzekering oplossingen aanbiedt buiten het standaardproduct van volledige omzetdekking, zag haar inkomsten uit kredietverzekeringen aanzienlijk stijgen met 17% tot EUR 34,9 miljoen.

De borgstellingsdiensten van Atradius, beschikbaar in Italië, Frankrijk, Spanje en de Scandinavische landen, lieten een omzet uit verzekeringen van EUR 84,5 miljoen optekenen. Het premievolume – belangrijke indicator voor de inkomsten van volgende jaren – steeg met 12,1%.

Isidoro Unda, voorzitter van de Raad van Bestuur van Atradius, merkt op: “Ondanks de economische neergang tijdens de tweede helft van het jaar, met vooral de financiële crisis in de eurozone, heeft ons unieke kwalitatief hoogstaande aanbod ons in staat gesteld de verzekeringsdekking uit te breiden, met behoud van rentabiliteit en bescherming van onze klanten tegen de handelsrisico’s die ze eventueel gelopen zouden hebben.”

Aantal claims onder controle ondanks toenemend wanbetalingsrisico – de operationele kosten blijven laag

Dankzij deskundige kredietanalisten, die een belangrijk aandeel hadden in het resultaat van 2011, heeft Atradius haar klanten kunnen beschermen tegen het verstrekken van kredieten aan afnemers met een hoog wanbetalingsrisico en een meer winstgevende handel mogelijk gemaakt.

In 2011 is de netto schadequote van Atradius toegenomen tot 50,3%. In 2010 bedroeg dit percentage 44,6%. Deze stijging volgt de toename van de premies (totale potentiële exposure is in 2011 met 6,9% toegenomen) en het zwakkere risicoklimaat tijdens de tweede helft van het jaar.

De operationele verzekeringskosten werden strak gehouden (een toename van slechts 3,2%, lager dan de 3,8% stijging van het omzetcijfer uit verzekeringen), terwijl het herverzekeringsresultaat in 2011 met netto EUR 92,6 miljoen aan uitgaven beter was dan de EUR 244,1 miljoen in 2010.

De service-inkomsten van Atradius, waarvan het grootste deel (73%) aan haar incassoactiviteiten is toe te schrijven, lagen 6,1% lager gezien het beperkte aantal verzekerde claims in 2011. Met een omzetstijging van 6,0% konden de niet-verzekerde incassotransacties dit cijfer echter deels teniet doen.

Het beleggingsresultaat van Atradius ging ondanks de aanhoudend lage rentepercentages in 2011 met 37,1% omhoog – naar EUR 31,1 miljoen in vergelijking met EUR 22,7 miljoen in 2010. Dit lag in lijn met de beleggingsstrategie van het bedrijf, die kapitaalsbehoud nastreeft.

De ‘Roadmap to Success’ van Atradius

Begin 2011 heeft Atradius een nieuw organisatiemodel ingevoerd, met de ambitie om de dienstverlening naar klanten toe en de operationele efficiëntie naar een nog hoger niveau te tillen door meer uitvoerende bevoegdheden aan haar regionale teams wereldwijd over te dragen. Dit initiatief geeft lokale medewerkers die de klant goed kennen de instrumenten in handen om ervoor te zorgen dat agenten, tussenpersonen en klanten van Atradius alle aandacht krijgen via een product- en dienstenaanbod dat beter op de specifieke behoeften van de verschillende markten is afgestemd. De positieve gevolgen blijken uit de hoge klantenretentie die Atradius gedurende het jaar heeft bereikt.

Nieuwe producten en samenwerkingsverbanden ondersteunen de ambities van onze klanten

Hoewel Atradius in haar sector algemeen wordt erkend als marktleider voor grote multinationals, ziet zij het als haar taak ondernemingen van elke omvang te ondersteunen. Daarom heeft zij in 2011 ‘Modula First’ gelanceerd: een innovatief kredietverzekerings-product bedoeld voor de kleine- en middelgrote ondernemingen (MKB). Dit product biedt de omvattende dekking aan die ook kenmerkend is voor andere verzekeringspolissen van Atradius, met echter, wat prijs en administratieve afhandeling betreft, aantrekkelijkere voorwaarden. Zowel het MKB als de distributiepartners van Atradius kunnen zich daarom beter in dit aanbod terugvinden.

Atradius, dat zich ten doel stelt klanten te ondersteunen in de regio’s waar zij actief willen zijn, richt zich sterk op de Aziatische groeimarkten die economisch aan belang blijven winnen. Via haar pan-Aziatisch samenwerkingsverband met Tokio Marine Asia Pte Ltd heeft Atradius haar reeds ruime mogelijkheid om in Azië credit managementdiensten aan te bieden verder uitgebreid.

De verwachtingen voor 2012 – toenemende vraag naar diensten van Atradius

Isidoro Unda besluit de bekendmaking van de resultaten als volgt: “Ondanks de aanhoudende economische en politieke moeilijkheden die 2011 in hun greep hielden, hebben onze klanten duidelijk baat gehad bij hun partnerschip met Atradius en het vertrouwen dat wij ze geven om veilig zaken te doen. Ik ben ervan overtuigd dat in het licht van weinig tot geen verbetering in de economische onzekerheden de waarde van onze diensten zal toenemen. Klantenservice heeft bij Atradius steeds centraal gestaan. De extra stimulans die ons nieuwe versterkte organisatiemodel daaraan heeft gegeven, zal in 2012 en daarna alleen maar groter worden.”

 

Bron: APS