Het is een vraag die velen zich de afgelopen tijd hebben gesteld, maar wat is het antwoord? Biedt het India van vandaag vergelijkbare kansen als China? Wat zijn de valkuilen, obstakels en risico’s waar u rekening mee moet houden? Atradius vroeg het aan haar onze lokale experts.

Recente economische ontwikkelingen en geopolitieke spanningen, met name tussen de VS en China, hebben geleid tot een verschuiving van de aandacht. Bezorgd over tit-for-tat tarieven en andere handelsbeperkingen zoeken de VS en toonaangevende Europese landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk nu actief toenadering tot India. Bedrijven willen ook meer stabiliteit in hun handel en zijn daarom op zoek naar risicovermindering en diversificatie van hun toeleveringsketens.

Op alle niveaus is er dus een nieuwe focus op India als een potentieel meer aantrekkelijke handelspartner – misschien zelfs als ‘de nieuwe fabriek van de wereld’. Om te beoordelen of India de hoge verwachtingen kan waarmaken, spraken we met Meghna Nair, Manager Risk Services bij Atradius India, en met Arun Soundarajan, Country Manager van Atradius India. Dit zijn hun bevindingen.

Welke voordelen biedt India als handelspartner?

Om te beginnen biedt India veel economische en demografische voordelen. Een bevolking van 1,4 miljard zorgt voor een overvloed aan geschoolde arbeidskrachten, gecombineerd met een relatief lage kostenbasis – en aantrekkelijke consumentenmarkten. In het bijzonder is er een groeiend aantal geschoolde en technisch georiënteerde professionals, samen met een groeiende middenklasse, van wie velen goed Engels spreken.

Het land heeft een lange geschiedenis op het gebied van de maakindustrie. Daarnaast is er veel overheidssteun om de industrie en export te stimuleren.

In het bijzonder, zoals Soundarajan opmerkt, “is er een enorme logistieke impuls vanuit de overheid. Meer uitgeven aan infrastructuur en groeiprojecten is de sleutel tot het ontwikkelen van veerkrachtige toeleveringsketens in India; en dat is waar India naartoe werkt.”

Hoe heeft India de afgelopen jaren geprofiteerd van deze positieve omstandigheden?

Dankzij het gunstige investeringsklimaat boekt India al enige tijd grote winsten. In het boekjaar 2014-2015 bedroegen de directe buitenlandse investeringen in India 45,2 miljard dollar. Dat was in 2016-2017 gestegen tot USD 60,2 miljard en in 2021-2022 tot USD 83,6 miljard.

Een factor die hiertoe bijdraagt is het ‘Make in India’-initiatief. Dit is een belangrijk overheidsprogramma dat is ontworpen om investeringen te vergemakkelijken, innovatie te bevorderen, scholing te stimuleren, intellectueel eigendom te beschermen en de beste productie-infrastructuur in het land op te bouwen.

De Production Linked Incentive (PLI)-regeling, die in maart 2020 is gelanceerd, maakt deel uit van dit initiatief om de binnenlandse productie te stimuleren. De regeling biedt in aanmerking komende bedrijven gedurende vijf jaar een stimulans op hun incrementele verkoop.

Nair noemt het belang van vrijhandelsovereenkomsten en bilaterale handelspacten om India te helpen een goed geïntegreerde markt voor de toeleveringsketen te worden: “India heeft al handelsovereenkomsten gesloten met de VAE en Australië, terwijl vrijhandelsovereenkomsten met het Verenigd Koninkrijk en Canada in de pijplijn zitten.” India en de Europese Unie streven er ook naar om eind 2023 of begin 2024 een overeenkomst te sluiten.

Wordt India de volgende ‘fabriek van de wereld’?

In veel opzichten lijkt het er wel op. Nair geeft een uitstekend voorbeeld van de kwantiteit en kwaliteit van de investeringen die het land nu aantrekt: “Apple heeft zijn iPhone-productie in India aanzienlijk opgevoerd: de productie verdrievoudigt tot USD 7 miljard in het boekjaar 2022-2023. Bijna 7% van de iPhones van Apple werden in het vorige boekjaar in India gemaakt, geassembleerd door partners als Foxconn Technology Group en Pegatron Corp.”

Apple is niet het enige succesverhaal in de elektronicasector. India verhoogde de waarde van zijn elektronica-export naar de VS met 260% in de periode 2018-2022. Alleen Vietnam behaalde een hoger groeipercentage. Dit is mede te danken aan de politieke en strategische gevoeligheid van de sector en de toegenomen handelsbeperkingen voor China.

Soundarajan noemt ook andere sectoren om in de gaten te houden: “Farma, voedselverwerking, telecom, witgoed, auto’s en auto-onderdelen zullen waarschijnlijk allemaal een groot deel van de toekomst uitmaken – vooral omdat deze sectoren ook onder de PLI vallen.”

Nog een voordeel voor India op het gebied van toeleveringsketens is dat het niet afhankelijk is van zijn grootste rivaal. Het aandeel van China in Indiase producten bedraagt minder dan 5%. In tegenstelling tot veel Zuidoost-Aziatische landen maakt India dus geen deel uit van een toeleveringsketen waarin China centraal staat.

Wat zijn de mogelijke obstakels?

Bij dit rooskleurige beeld moeten echter enkele kanttekeningen worden geplaatst. India heeft een geschiedenis van protectionisme, waardoor het minder goed grote directe buitenlandse investeringen kan aantrekken. Zoals Nair opmerkt: “Om de productie in India op grote schaal op te voeren en de kwaliteit te handhaven, zijn een betere infrastructuur en geschoolde arbeidskrachten noodzakelijk. Om al deze fabrieken en andere spelers aan te trekken om in India te investeren, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het beleid heel sterk is. Er zijn nog steeds hiaten die moeten worden aangepakt en het zal een tijdje duren voordat we China, dat een enorm voordeel heeft, kunnen vervangen.”

Andere potentiële problemen zijn onder andere gebreken in het ecosysteem van de productie, waardoor goederen met vertraging op de markt komen. Er zijn met name nog steeds hiaten in de logistieke verbindingen van de eerste en de laatste mijl.

Productieactiviteiten met een hogere toegevoegde waarde kunnen ook te maken krijgen met een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Dit kan worden opgelost met het bieden van opleidingen, hoewel dit de arbeidskosten verhoogt.

Ondanks het verbeterde klimaat om zaken te doen, blijven bureaucratische vertragingen aan de orde van de dag. Ook de rechtsmiddelen zijn nog steeds niet erg solide. Geschillen oplossen via de rechtbank kan tijdrovend en omslachtig zijn, vooral bij de handhaving van contracten.

Belang van India voor Nederland

De invoer vanuit India is groter voor Nederland dan de export ernaartoe. India is naar waarde van goederenimport het 20e belangrijkste herkomstland voor Nederland; als afzetmarkt is het de 35e belangrijkste bestemming. Nederland importeert vooral fabrikaten en chemische producten uit India; de export bestaat voor het grootste deel uit chemische producten en machines en apparaten. De handel tussen beide landen is de afgelopen jaren sterk toegenomen (CBS – De Nederlandse goederenhandel met India).

De Atradius Betalingsbarometer voor India laat zien dat de betalingsmoraal nog wel te wensen over laat: het land kent een hoog niveau van wanbetalingen. 54 procent van de facturen wordt te laat betaald en 9 procent moet als oninbaar worden afgeschreven. De gemiddelde betalingsachterstand van zakelijke klanten is met 60 dagen de langste in Azië. Als belangrijkste reden voor deze betalingsachterstand voeren bedrijven liquiditeitsproblemen aan.

Zijn er praktische tips voor bedrijven die handel willen gaan drijven in India?

Het goede nieuws is dat er maatregelen worden genomen om deze problemen op te lossen. De regering onder leiding van Narendra Modi heeft bijna tien jaar lang verschillende bedrijfsvriendelijke financiële hervormingen en initiatieven doorgevoerd.

De sterke overheidsinvesteringen en de stimulans voor de ontwikkeling van infrastructuur en logistiek gaan ook door. De situatie zal dus waarschijnlijk snel verbeteren voor potentiële investeerders.

Voorlopig is het zeker nuttig om lokaal aanwezig te zijn of een lokale partner te hebben. Zij kunnen vaak advies geven over lokale regelgeving en hebben mogelijk ook praktische ervaring met het beslechten van geschillen. Daarnaast kunnen ze helpen bij voor de bedrijfsvoering kritische zaken zoals het managen van handelskredietrisico. Naarmate de economie van India groeit, nemen ook de kansen toe. Bedrijven met een duidelijke strategie voor deze interessante en groeiende markt lijken klaar om hier de vruchten van te oogsten.

Bron: NewsLab /  Atradius