Terwijl de bedrijfsconjunctuur en het vertrouwen van de consument in het Westen blijven afnemen, is China met zijn dynamische arbeidsmarkt, hogere inkomens en groeiende consumentenvraag een aantrekkelijke afzetmarkt geworden.

Uitvoeren naar China houdt echter ook risico’s in. Om exporteurs te helpen lastige logistieke en financiële valkuilen te omzeilen, komt Atradius met het 10 stappenplan ‘Succesvol handelen met China

Andreas Tesch, Chief Market Officer bij Atradius, licht toe: “De toenemende welvaart in China stimuleert de particuliere consumptie, wat mooie kansen biedt voor buitenlandse exporteurs. Dat is wel op voorwaarde dat ze een grondig inzicht hebben in hoe de Chinese markt werkt en ze een aantal voorzorgsmaatregelen nemen om hun eigendommen te beschermen”.

Zo kunnen Chinese invoerrechten, die doorgaans voor rekening zijn van de importeur, voor sommige producten oplopen tot 270 procent, waardoor potentiële afnemers snel afhaken. Buitenlandse leveranciers dienen dit bij voorkeur in hun prijs in te calculeren, maar moeten er tegelijk op toezien dat ze in hun leveringscontract een bescherming inbouwen zodat de importeur deze kosten niet aan hen doorberekent.

Bovendien moeten buitenlandse leveranciers zich ervan bewust zijn dat ze bepaalde aspecten van de Chinese wetgeving altijd, zonder uitzondering, moeten naleven, onder meer met betrekking tot mededinging, misleidende reclame en toepassing van dumpingprijzen, ongeacht het nationale recht dat van toepassing is op de verkoop-overeenkomst.

Pas op voor invoerbeperkingen

Niet alle goederen mogen zomaar in China worden ingevoerd. Het ministerie van Handel, dat de buitenlandse handel in China regelt, past zijn lijsten van verboden of beperkte goederen regelmatig aan. Het is daarom aan te raden dat iedere leverancier in het buitenland eerst nagaat of zijn goederen onderworpen zijn aan een of andere vergunningsplicht of quota. Doet hij dat niet, dan loopt hij het risico dat zijn goederen het land niet in mogen.

Denk aan de SAFE-regels

Iedere betaling waarbij de waarde van de goederen en het betaalde bedrag voor één enkel contract met meer dan het equivalent van 10.000 US dollar verschillen, moet door de importeur bij China’s State Administration of Foreign Exchange (SAFE) worden aangegeven. Hoewel het de verantwoordelijkheid is van de importeur om aan de regelgeving omtrent de wisselkoersadminstratie te voldoen, moeten buitenlandse verkopers wel degelijk rekening houden met de risico’s die verbonden zijn aan het Chinese controleregime voor buitenlandse handel. Dit omdat het betalingen kan bemoeilijken of verhinderen. Sommige importeurs kunnen bijvoorbeeld geen vooruitbetalingen verrichten of mogen de aankoopprijs niet door middel van een letter of credit betalen.

Bescherm uw verkopen op krediet

Zelfs als een buitenlandse leverancier alle praktische voorzorgsmaatregelen neemt met het oog op een geslaagde transactie, blijven er nog altijd financiële risico’s. “Daarom raden we ondernemers aan voldoende betalingsgaranties met hun Chinese afnemer overeen te komen”, benadrukt Tesch. “En natuurlijk kunnen zij met een kredietverzekering de zorgen om eventuele niet-betaling verminderen, waardoor de exporteur volop kan inhaken op de groeimogelijkheden van de Chinese markt. Bovendien is het in een groot land als China niet ondenkbaar dat een buitenlander twee gelijkklinkende bedrijfsnamen met elkaar verwart. Een gerenommeerd kredietverzekeraar zorgt ervoor dat de klant correct wordt geïdentificeerd en zijn kredietwaardigheid grondig wordt gecheckt.”

Het rapport van Atradius over handelen met China is het derde op rij. Eerder verscheen al een rapport over Rusland en over Turkije en later dit jaar verschijnen nog rapporten over India en Brazilië. Deze rapporten kunnen worden gedownload op www.atradius.nl

Bron: Atradius.nl