– Ruim 30 procent B2B-rekeningen pas na vervaldag betaald
– Ruim 5 procent zakelijke facturen wordt helemaal niet betaald

Bedrijven in Azië Pacific worden in vergelijking met een jaar geleden geconfronteerd met een substantiële toename – van 3,6 procent in 2011 tot 5 procent in 2012 – van de B2B-facturen die als oninbaar worden afgeschreven. Ruim de helft van deze bedrijven treft extra maatregelen om zichzelf beter te beschermen tegen kredietrisico’s. Dat blijkt uit de Betalingsbarometer van Atradius – een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld – waarin Azië Pacific centraal staat.

Als gevolg van de sterk dalende vraag in Europa – de belangrijkste afzetmarkt voor Nederlandse exporteurs – verschuift het blikveld van Nederlandse bedrijven steeds meer naar nieuwe opkomende regio’s, zoals Azië Pacific. Zo staat China in 2012 op de zevende plaats in de Nederlandse ranglijst van belangrijkste exportbestemmingen buiten de Europese Unie.  Ook zijn landen als Indonesië – waar de Nederlandse export dit jaar naar verwachting met 50 procent stijgt  – en Taiwan sterk in opkomst.

Bijna 1 op de 3 rekeningen te laat betaald

Aan het onderzoek van Atradius werkten meer dan 1.661 bedrijven in Australië, China, Hongkong, India, Indonesië, Japan, Singapore en Taiwan mee. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 30 procent van hun binnen- en buitenlandse B2B-rekeningen op de vervaldag niet is betaald. Het hoogste percentage achterstallige rekeningen is geregistreerd in Hongkong (35 procent) en het laagste in Japan (minder dan 20 procent).

Meeste wanbetalers in India en Singapore

Meer dan 1 op de 10 facturen is niet binnen drie maanden na de vervaldag betaald en ruim 5 procent is helemaal niet voldaan. Het hoogste aantal wanbetalingen (7 procent) vindt plaats in India en Singapore, tegenover nauwelijks 2 procent in Japan. De impact van het hoge aantal wanbetalers blijkt uit het verschil tussen de gemiddelde betalingstermijn in Azië Pacific (32 dagen) en de gemiddelde DSO (Days Sales Outstanding, 44 dagen).

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar neemt ook de betalingsachterstand van Aziatische bedrijven in eigen land toe: van 53,5 procent in 2012 ten opzichte van 47,7 procent in 2011. Dit is met name het gevolg van liquiditeitsproblemen. Dit geldt vooral voor Indonesische bedrijven, waarvan 70 procent kampt met wanbetaling door bedrijven in eigen land. Ook hun buitenlandse handelspartners laten na hun rekeningen te voldoen. Dit is vooral het gevolg van complexe betaalprocedures (45 procent) of inefficiënte banksystemen (45 procent).

Met als doel het aantal te late betalingen en wanbetalingen terug te dringen, stelt ruim de helft van de bedrijven dat ze hun afnemers nadrukkelijker gaan beoordelen op hun kredietwaardigheid. Dit geldt vooral voor ondernemingen in Singapore (68 procent) en China (64,5 procent).

Achterblijvende groei in Europa

Andreas Tesch, Chief Market Officer bij Atradius N.V. licht toe: “Atradius verwacht dat de export van de regio Azië Pacific dit jaar slechts 3,4 procent zal groeien, minder dan de helft van wat het was in 2011. Hoewel we een verdere daling van het aantal faillissementen in de VS van 5 procent en een stabiele insolventie-omgeving in andere belangrijke exportmarkten in de Azië Pacific regio, zoals China, Japan en Hong Kong verwachten, zal voortdurende onzekerheid in de EU, waaronder het stabiliseren van de insolventies op een hoger niveau, de exportgroei beperken. Daar komt bij dat de groei van het bruto binnenlands product in China, de grootste export- en importmarkt in de regio, naar verwachting opnieuw zal vertragen, tot 7,7 procent in 2012. In 2013 zal de groei slechts tot 8,1% omhoog gaan, als reflectie van de verminderde export naar westerse klanten en een mogelijke vertraging in de – belangrijke – binnenlandse vraag.”

Tesch besluit: “Over het algemeen is de risico-omgeving voor handelskrediet voor de respondenten aan het onderzoek verslechterd in 2012. Laattijdige betalingen aan respondenten zijn langzaam gestegen en wanbetalingen klommen in 2012 tot 25 procent. Dit werpt zorgen op over algehele kredietrisico’s. In deze omgeving is het van groot belang het risico van handelskrediet te beheersen om cashflow en financiële stabiliteit te beschermen. Ons doel is om deze bedrijven te helpen de bescherming te bieden die ze nodig hebben om wereldwijde groei te blijven aanjagen.”

De laatste editie van de Atradius Betalingsbarometer is beschikbaar op www.atradius.com

Bron: Atradius