Atradius, de op een na grootste kredietverzekeraar ter wereld en marktleider in Nederland, verwelkomt de herverzekering van leverancierskredieten door de Nederlandse staat. Het herverzekeringsprogramma is, na goedkeuring door de Europese Commissie eerder deze week, vandaag bekendgemaakt en maakt onderdeel uit van het steunpakket van de regering om de Nederlandse economie te stabiliseren. De maatregelen om het coronavirus in te dammen hebben veel bedrijfssectoren nagenoeg tot stilstand gebracht. Volgens de huidige ramingen zal het bbp in 2020 naar verwachting aanzienlijk dalen. Het aantal faillissementen zal sterk stijgen.

Atradius heeft de afgelopen weken al gereageerd op de verslechterende omstandigheden bij binnenlandse en internationale handelstransacties. “We hebben onze contracten aangepast om onze klanten meer flexibiliteit te geven in het overeenkomen van betalingsvoorwaarden met hun klanten. Daarom hebben we de kennisgevingstermijn voor het overschrijden van de maximale achterstalligheidsperiode verlengd van 30 tot 60 dagen. Bovendien kunnen onze verzekerden binnen deze periode van 60 dagen met hun klanten betalingsregelingen overeenkomen”, legt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur Atradius Nederland, uit. “Onze interne processen zijn zodanig aangepast dat we de kwaliteit van onze dienstverlening en de beschikbaarheid voor onze klanten ook in deze speciale coronaperiode in de gebruikelijke mate kunnen garanderen. We hebben het aantal medewerkers op de betreffende afdelingen al verhoogd om de gebruikelijke snelheid van schade-uitkering te waarborgen, zelfs met de verwachte toename van de claims.”

De oplossing die de overheid nu met de kredietverzekeraars heeft gevonden, omvat een garantie van de overheid ten bedrage van 12 miljard euro voor vorderingen die door Nederlandse kredietverzekeraars voor goederen en diensten zijn verzekerd en geldt vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december van dit jaar. Voor de eerste miljard euro aan schade nemen de kredietverzekeraars 10 procent van de schadeclaims voor hun rekening. Voor nieuwe verzekeringen dragen de kredietverzekeraars 90 procent van de premies af aan de Staat, waarna de Staat 90 procent van de schades en incasso’s vergoedt.

Atradius heeft als lid van het Verbond van Verzekeraars een belangrijke rol gespeeld bij de uitwerking van het uitgebreide pakket maatregelen tussen de overheid en de Nederlandse commerciële kredietverzekeraars, dat nu officieel is gepubliceerd. “Wij zijn ons terdege bewust van de verantwoordelijkheid die wij dragen ten aanzien van bedrijven in Nederland en de Nederlandse economie. We hebben daarom actief gezocht naar gesprekken met de regering om gezamenlijke toezeggingen te kunnen doen aan bedrijven in Nederland dat kredietverzekeraars de kredietlijnen open zullen houden voor binnenlandse en ook buitenlandse afnemers van onze klanten”, zegt Kaars Sijpesteijn.

Als gevolg van de coronapandemie heeft Atradius geen klantcontracten opgezegd en is het bedrijf nieuwe kredietlimieten blijven afgeven, rekening houdend met de individuele kredietwaardigheid van elke afnemer. “De herverzekering door de Nederlandse staat stelt ons in staat om kredietlimieten te handhaven en nieuwe limieten voor toekomstige leveringen af te geven voor klanten die fundamenteel gezonde bedrijven zijn, maar die in moeilijkheden zijn geraakt als gevolg van het coronavirus. Deze zouden onder normale risicoacceptatieprincipes niet verzekerbaar zijn geweest”, concludeert Kaars Sijpesteijn.

Atradius zal de risico’s voor haar klanten blijven monitoren. Daarbij houdt zij net als de overige kredietverzekeraars de mogelijkheid limieten aan te passen, bijvoorbeeld bij een dreigend faillissement of meldingen van non-betaling of om deze beter aan te laten sluiten bij de daadwerkelijke handelsvolumes.

In totaal heeft Atradius de afgelopen drie jaar wereldwijd meer dan 2 miljard euro aan claims aan haar klanten uitbetaald.

Bron: Creditexpo.nl