In 2021 zal de wereldeconomie zich naar verwachting bijna volledig herstellen van de grote economische terugval in het eerste halfjaar van 2020, die grotendeels werd veroorzaakt door de Covid-19 pandemie. Het tempo van het herstel is echter afhankelijk van hoe snel mensen kunnen worden gevaccineerd en lockdowns kunnen worden beëindigd. Tegelijkertijd blijft de pandemie een schaduw werpen over de economische vooruitzichten. Fiscale en monetaire steun blijven van essentieel belang om economieën te ondersteunen, en de economische kosten van de pandemie zullen in 2021 sterker voelbaar zijn dan vorig jaar, gezien het effect ervan op arbeidsmarkten, bedrijfsfaillissementen en de begrotingssituatie van landen op middellange termijn.

Voorspeld wordt dat de ontwikkelde economieën in 2021 met 3,9 procent zullen groeien, waarmee de daling van het bbp in 2020 grotendeels ongedaan wordt gemaakt. Een deel van de onzekerheid die in 2020 boven de markt hing, is verdwenen. In de Verenigde Staten zal de nieuwe president Joe Biden naar verwachting een consistenter beleid voeren dan zijn voorganger. De handelsdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie heeft de onzekerheid van een harde brexit weggenomen. Hoewel er nog steeds schade wordt toegebracht door hogere handelsbarrières, is die aanzienlijk kleiner in vergelijking met een no-deal scenario.

Covid-19-besmettingen blijven zich echter verspreiden in een aantal belangrijke ontwikkelde markten en de lockdownmaatregelen blijven streng. Als gevolg van deze factoren zullen de meeste markten het bbp in 2021 niet zien herstellen tot het niveau van vóór de pandemie. De opkomende markten in Azië hebben het virus meestal beter onder controle: China wist een recessie in 2020 te vermijden en verwacht een bbp-groei van 8,8 procent in 2021 als gevolg van de zich sterk herstellende vraag. Latijns-Amerika presteert het slechtst. Mexico heeft beperkte overheidssteun ontvangen en staat voor een langdurig herstel, terwijl Brazilië de recessie wist te dempen met een omvangrijk begrotingspakket.

Tempo vaccinaties zal tempo herstel beïnvloeden

De huidige prognoses gaan uit van een redelijk voortvarend vaccinatietempo, waardoor de beperkingen tegen het midden van het jaar sterk en blijvend zullen afnemen. Als de vaccinatieprocessen echter trager verlopen dan verwacht en de regels omtrent het houden van afstand tot in de tweede helft van 2021 aanhouden, is het mogelijk dat bedrijven investeringen uitstellen of annuleren vanwege onzekerheid over de daaruit voortvloeiende overheidsbeperkingen en de toekomstige vraag naar goederen en diensten. Dit zal het economisch herstel in 2021 vertragen.

Andreas Tesch, Chief Market Officer van Atradius, licht toe: “Deze recessie in 2020 was uniek in die zin dat het bbp en de handel zwaar werden getroffen, maar het aantal insolventies bleef laag dankzij de fiscale stimulans en de tijdelijke bevriezing van faillissementsprocedures in veel markten. Dit kan echter drastisch veranderen naarmate de stimuleringsmaatregelen worden afgebouwd. Een zorgvuldig kredietbeheer met aandacht voor de financiële stabiliteit van het bedrijf en dat van zijn afnemers blijft van het grootste belang voor succes.”

De Economic Outlook van Atradius is hier te downloaden.

Bron: Creditexpo.nl