Internationaal kredietverzekeraar Atradius verlengt haar deelname aan het herverzekeringsprogramma leverancierskredieten van de Nederlandse overheid ter waarde van 12 miljard euro. Als lid van het Verbond van Verzekeraars heeft Atradius, samen met andere Nederlandse kredietverzekeraars en de Nederlandse regering, ermee ingestemd de maatregel voort te zetten tot en met 30 juni 2021.

Met de verlenging van de garantie van de overheid willen de kredietverzekeraars en de Nederlandse overheid gezamenlijk belangrijke goederenstromen gaande houden en het risico van wanbetaling voor Nederlandse leveranciers in de coronacrisis, die opnieuw een piek heeft bereikt, inperken. Dit geldt met name voor het zakendoen met kopers die vóór de coronacrisis economisch gezond waren, maar die als gevolg van de pandemie in moeilijkheden zijn geraakt. De kredietverzekeraars en de Nederlandse overheid bereikten in april van dit jaar voor het eerst een akkoord over het herverzekeringsprogramma. Het was aanvankelijk geldig tot 31 december 2020.

“Het akkoord tussen de overheid en de kredietverzekeraars heeft de afgelopen maanden aanzienlijk bijgedragen aan de stabilisering van het Nederlandse bedrijfsleven. Met de tweede lockdown is de situatie voor veel bedrijven echter nog slechter geworden. In deze zeer moeilijke situatie blijven we onze verantwoordelijkheid voor de Nederlandse economie nemen en helpen we, samen met de Nederlandse overheid, Nederlandse bedrijven om veilig zaken te doen”, aldus Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur Atradius Nederland.

Risico’s op dubieuze debiteuren zullen aanzienlijk toenemen

Vooral de versoepeling van het faillissementsrecht en een groot aantal andere steunmaatregelen van de overheid hebben ertoe geleid dat het aantal faillissementen van bedrijven tot nu toe niet in de gevreesde mate is toegenomen in de loop van 2020. Toch is het risico van oninbare schulden voor Nederlandse bedrijven sinds het uitbreken van de pandemie aanzienlijk toegenomen. Zo blijkt uit de laatste Atradius Betalingsbarometer dat voor de ondervraagde Nederlandse bedrijven gemiddeld 10 procent van de totale omzet oninbaar was en na maart van dit jaar moest worden afgeschreven. Dit is meer dan een verzevenvoudiging ten opzichte van de resultaten van het onderzoek van vorig jaar, toen dit cijfer 1,3 procent was. Atradius verwacht dat het aantal oninbare vorderingen als gevolg van bedrijfsfaillissementen de komende maanden sterk zal toenemen. “In dit stadium is een goede bescherming tegen wanbetaling voor bedrijven belangrijker dan ooit. De kans op een oninbare vordering is zeer groot. Het geld waar bedrijven te lang op moeten wachten, of in het ergste geval helemaal niet krijgen, ontbreekt elders, bijvoorbeeld om hun eigen verplichtingen na te komen. Tegen deze achtergrond helpt de verlenging van de staatsgarantie om de toeleveringsketens te stabiliseren, op voorwaarde dat bedrijven hun verliezen op slechte schulden dekken met een kredietverzekering”, zegt Kaars Sijpesteijn.

Atradius zet extra middelen in om klanten te ondersteunen tijdens de crisis

Kort na het uitbreken van de pandemie reageerde Atradius op de verslechterende omstandigheden bij nationale en internationale handelstransacties door haar dekkingsverplichtingen uit te breiden. Om de zakelijke relaties van haar klanten met hun afnemers in deze specifieke situatie verder te ondersteunen, heeft de kredietverzekeraar de meldingstermijn voor het overschrijden van de maximale verlengingsperiode tijdelijk verlengd van 30 tot 60 dagen. Deze flexibele aanpak bleek aan het begin van de crisis effectief voor klanten, waardoor zij zonder tijdsdruk nieuwe, verstandige betalingsovereenkomsten met hun kopers konden sluiten. In de tussentijd zijn de oorspronkelijk overeengekomen contractperiodes weer van toepassing. Daarnaast heeft Atradius het aantal medewerkers op verschillende afdelingen uitgebreid en extra capaciteit beschikbaar gesteld, onder andere in de acceptatieprocedure. De kredietverzekeraar blijft alle klanten individueel onderzoeken op basis van actuele financiële kerncijfers en neemt de garantieverplichtingen van de overheid altijd mee in zijn kredietlimietbeslissingen. Tijdens de coronacrisis heeft Atradius niet op grote schaal kredietlimieten opgeheven, bijvoorbeeld voor bepaalde sectoren of klanten, en zal dat ook niet doen.

Gezamenlijke bescherming van de Nederlandse overheid en kredietverzekeraars

In de overeengekomen verlenging met zes maanden blijven de reikwijdte en de functie van het herverzekeringsprogramma ongewijzigd ten aanzien van de betrokken toeleveringsketens. De garantie van 12 miljard euro van de Nederlandse overheid stelt kredietverzekeraars in staat om kredietlimieten van meer dan 200 miljard euro aan hun klanten te blijven verstrekken. “Het is de bedoeling dat Atradius dan vanaf juli 2021 de risico’s voor haar klanten weer volledig op zich neemt”, besluit Kaars Sijpesteijn.

Bron: Atradius