Atradius Dutch State Business, dochter van Atradius die verzekert namens de Nederlandse overheid, heeft in overleg met de ministeries van Financiën en Economische Zaken besloten de wachttermijn voor schadevergoeding onder investeringsverzekeringen en de onderbrekingsperiode substantieel te verkorten. Het gevolg van deze maatregelen is dat investeerders in opkomende markten en in ontwikkelingslanden veel sneller recht hebben op schadevergoeding als hun investering (deels) verloren gaat.

Bij investeringsverzekeringen biedt Atradius Dutch State Business namens de overheid dekking aan Nederlandse bedrijven die investeren in regio's met een verhoogd risico.
Zo biedt de kredietverzekeraar dekking tegen het transferrisico – als er bijvoorbeeld dividend naar Nederland wordt overgemaakt -, het risico van gewapende conflicten, onteigening en het risico dat de overheid van het gastland contractbreuk pleegt. Atradius Dutch State Business verzekert namens de overheid voor vele honderden miljoenen aan Nederlandse bedrijfsinvesteringen in het buitenland.

Sneller schadevergoeding
De wachttermijn – de periode vanaf het moment van schade tot het moment waarop een bedrijf recht heeft op schadevergoeding – is nu in overleg met de ministeries van Financiën en Economische Zaken verkort van zes naar drie maanden. Bovendien is de periode voor bedrijfsonderbreking – de periode waarin de onderneming waarin is geïnvesteerd haar activiteiten noodgedwongen om politieke redenen heeft moeten staken – teruggebracht van twaalf naar drie maanden. Alleen bij contractbreuk geldt dat deze periode wordt ingekort van twaalf naar negen maanden.

Soepeler handelsverkeer
"Dankzij deze verbetering van de investeringsverzekering kunnen investeerders in veel gevallen maar liefst één jaar eerder schade claimen", aldus Johan Schrijver, directeur van Atradius Dutch State Business. "Deze maatregel zorgt voor een soepeler afwikkeling van schades tussen Nederlandse bedrijven bij risicovollere investeringsprojecten, zoals in ontwikkelingslanden."

De nieuwe voorwaarden gelden uitsluitend voor nieuwe polissen en dekkings-toezeggingen. Op bestaande polissen blijven de huidige voorwaarden van toepassing.

Bron: creditexpo.nl