introduceert vandaag een uitgebreid handboek voor incassoprocedures
over de hele wereld. Het Internationale Incassohandboek is te downloaden via www.atradiuscollections.com en omvat alle facetten van de incassoprocedure –
van minnelijke schikkingen tot gerechtelijke procedures en van alle landspecifieke, procesrechtelijke en financiële regelgeving.

"Er bestaan grote verschillen tussen landen wat betreft betalingspraktijken en wetgeving inzake gegevensbescherming, bescherming van debiteuren, en invorderings-procedures," aldus Rudi de Greve, directeur Global Operations van Atradius Collections.

"In sommige landen is het mogelijk om moratoire interesten te vorderen, terwijl dit in andere landen wettelijk verboden is. Een persoonlijk bezoek aan de debiteur is in sommige landen alledaagse praktijk, terwijl dit in andere landen als een regelrechte belediging wordt beschouwd. In sommige landen spitst de invordering zich toe op onderhandelingen buiten rechte, vanwege de complexiteit van het juridische systeem, terwijl elders de toegang tot de rechter zeer eenvoudig is."

"Het Internationale Incassohandboek dat vandaag gepubliceerd is, maakt al deze informatie beschikbaar en toegankelijk voor bedrijven en kan een hulpmiddel zijn om de juiste keuze te maken bij het incasseren van vorderingen in landen waar zij actief zijn.
Zo kunnen zij hun cashflow verbeteren en versterken", aldus De Greve.

Het Internationale Incassohandboek van Atradius biedt een toegankelijk overzicht van plaatselijke insolvabiliteitprocedures en van de stappen die genomen kunnen worden om schulden in te vorderen bij insolvente bedrijven.

Met een verwachte wereldwijde toename van 35 procent van het aantal faillissementen vergeleken met vorig jaar, biedt Atradius bovendien een internationale insolvabiliteitservice dat een aanmeldings- en bewakingsservice omvat voor schulden van insolvente bedrijven met het oog op het verkrijgen van betalingen en interesten namens de klant.