Met een wereldwijde recessie in het vooruitzicht zetten Aziatische bedrijven sterker in op kredietbeheer om de risico’s op wanbetaling tot een minimum te beperken. De waarde van achterstallige facturen in de regio is sinds de uitbraak van Covid-19 met ruim 50 procent gestegen, waardoor veel bedrijven in hun voortbestaan worden bedreigd. Leveranciers spelen een grote rol bij de financiering van betalingsachterstanden. Dit concludeert Atradius in de jaarlijkse Betalingsbarometer voor Azië-Pacific, waarin de betalingsmoraal van bedrijven in China, Hongkong, India, Indonesië, Singapore, Taiwan en voor het eerst de Verenigde Arabische Emiraten is onderzocht. De ontwikkelingen in de regio kunnen een voorbode zijn van wat bedrijven in andere delen van de wereld kunnen verwachten als het gaat om het betalingsgedrag van hun afnemers.

De wereldwijde maatregelen om het coronavirus in te dammen, hebben ingrijpende gevolgen voor zowel nationale als internationale toeleveringsketens en de internationale handel. Uit het onderzoek van Atradius blijkt dat de betalingsachterstanden die hiervan het gevolg zijn grotendeels worden gefinancierd door leveranciers. Zo is het gebruik van handelskredieten – en dus betalingsachterstanden – in de meeste onderzochte markten toegenomen. In vergelijking met vorig jaar stegen de verkopen op krediet in China, Hongkong, Indonesië en Taiwan met gemiddeld 14 procent, terwijl de waarde van achterstallige facturen met 56 procent toenam. In India en Singapore was juist sprake van een daling van verkoop op krediet, maar hier stond een stijging van het aantal achterstallige facturen met 49 procent tegenover. De daling van verkoop op krediet in India is volgens Atradius zelfs mogelijk het gevolg van de dramatische stijging van het aantal achterstallige betalingen. Voor China en India, de twee grootste economieën uit het onderzoek, voorziet Atradius een toename in de faillissementen van respectievelijk 28 en 34 procent.

Voorbode voor betalingsgedrag in andere delen van de wereld

Het onderzoek van Atradius is in maart verricht, toen de pandemie en de economische crisis zich nog in een relatief vroege fase bevonden. Het is een belangrijke momentopname van het ondernemersvertrouwen in het eerste kwartaal van 2020 en geeft een goed beeld van hoe de betalingspraktijken zich in de eerste fase van de crisis ontwikkelden. Azië was de eerste regio die op grote schaal werd geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis. Hiermee is de monitor wellicht ook een indicator van hoe het betalingsgedrag zich in andere delen van de wereld zal ontwikkelen. Hoewel het onderzoek een wisselend beeld geeft van hoe handelskredieten in de regio worden toegepast, blijkt dat in steeds meer markten een groeiende aandacht is voor kredietbeheer. Op deze manier proberen veruit de meeste markten de risico’s van wanbetaling zo veel mogelijk te beperken.

Ondanks de sombere vooruitzichten zijn de meeste bedrijven in Azië optimistisch over de vraag of ze een beroep kunnen doen op overheidssteun of overbruggingskredieten van banken. Dit is deels gerechtvaardigd, maar tegelijkertijd blijkt dat veel afnemers voor de financiering van hun activiteiten steeds vaker afhankelijk zijn van handelskredieten van leveranciers. Deze afhankelijkheid wordt alleen maar groter, doordat zij de betaling van facturen uitstellen.

“Nu de wereldeconomie in een recessie terecht komt, nemen de risico’s op wanbetaling toe. We verwachten dat het aantal dubieuze debiteuren en faillissementen tot 2021 zal toenemen. Leveranciers worden geconfronteerd met een dalende vraag en zien hun inkomsten sterk teruglopen. Een goede beoordeling van de kredietwaardigheid van hun afnemers en een solide financiële basis zal voor veel van deze bedrijven de sleutel zijn om in deze moeilijke tijd te overleven,” vertelt Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur Atradius Nederland.

Het belang van Azië-Pacific is voor de Nederlandse export beperkt. China neemt met 1,5 procent van de totale export het grootste deel van de regio voor zijn rekening. Wel groeide de export naar Azië-Pacific in de afgelopen jaren relatief hard.

De Atradius-betalingsbarometer 2020 voor Azië-Pacific kan worden gedownload via www.atradius.nl

Bron: Creditexpo.nl