De Branchevereniging van American Factoring Organisaties (BAFO) heeft besloten dat de leden voortaan allen moeten voldoen aan een door hen opgestelde gedragscode. Belangrijkste punt uit deze gedragscode is dat leden een minimaal eigen vermogen moeten bezitten. Bovendien worden er eisen gesteld aan de minimale geconsolideerde solvabiliteit. Met de gedragscode hoopt de BAFO het MKB te helpen met het maken van een keuze van een gezonde en degelijke American factoring partner.

Voorzitter Igor Meijs: ‘Onze beroepsgroep is bezig aan een opmars. Klanten die gebruik maken van een van onze aangesloten leden mogen er vanuit gaan dat ze de zekerheid hebben dat ze met een solide partner samenwerken. Dat is noodzakelijk als je de stap zet naar American factoring. American factoring organisaties kopen zakelijke facturen over van ondernemers zodat zij niet de betalingstermijn hoeven af te wachten. Hierbij neemt de factormaatschappij ook het debiteurenrisico en debiteurenbeheer over. Dit betekent dat je als factoringbedrijf een belangrijke rol hebt in een aantal cruciale bedrijfsprocessen van klanten. Dat maakt het extra belangrijk dat we goed aantonen dat de BAFO staat voor betrouwbaarheid en stabiliteit Hij vervolgt: ‘Onze leden moeten voldoen aan strenge financiële eisen zodat klanten verzekerd zijn van snelle uitbetaling’ en een goede, doorlopende dienstverlening.

Provisie inzichtelijk

Naast een aantal financiële eisen waaraan de leden moeten voldoen, spreken de leden van de BAFO met deze gedragscode o.a. af dat ze transparant zijn naar klanten als er provisie wordt betaald aan een tussenpersoon of adviseur. Ook wordt tijdens het offertetraject de factoringkosten altijd inzichtelijk gemaakt met een rekenvoorbeeld. Beide dragen bij aan het transparanter maken van de markt en zorgt er uiteindelijk voor dat klanten bij de best passende financier terecht komen.

De introductie van de gedragscode past in de opdracht van Meijs en zijn medebestuurders om de branchevereniging verder te professionaliseren en de factoringmarkt transparanter te maken De BAFO staat voor professionele en stabiele dienstverlening en transparantie in tarieven.

De leden van de BAFO kochten in 2021 voor bijna 1 miljard euro aan facturen en zorgden hiermee dat meer dan 100.000 MKB bedrijven en ZZP’ers snel over hun geld konden beschikken.

Bron: BAFO