Nederlandse banken werken gestaag aan de verbetering van hun kapitaalposities.

Toch zijn banken er nog niet. Gedurende de komende jaren zullen Nederlandse banken hun kapitaalbuffers verder moeten versterken om aan de geleidelijk strenger wordende eisen van het nieuwe toezichtraamwerk Bazel III te voldoen.

Dit blijkt uit de meest recente monitoring-exercitie van het Bazels Comité voor het bankentoezicht over de voortgang bij het bereiken van Bazel III. Winstinhoudingen, kostenbesparingen, balansaanpassingen en uitgifte van nieuwe kapitaalinstrumenten zijn voor de hand liggende maatregelen om uiteindelijk aan het raamwerk te voldoen.

Bazel III

Tot en met 31 december 2013 gold voor Nederlandse banken het Bazel II regime. Op 1 januari 2014 is in Nederland het nieuwe Bazel III regime in werking getreden, dat hogere kapitaal- en liquiditeitseisen stelt aan banken. Deze verhoogde eisen worden niet allemaal in één keer ingevoerd. Elk jaar vanaf 2014 worden de eisen een stukje strenger, totdat in 2022 alle onderdelen van Bazel III volledig zijn ingevoerd.

Zo zullen bijvoorbeeld sommige reeds bestaande financieringsinstrumenten geleidelijk niet meer mogen meetellen in de kapitaalbuffer. Banken moeten dus op den duur aan strengere eisen voldoen, maar ze mogen wel een aantal jaren de tijd nemen om daar op een geleidelijke en verstandige manier naar toe te groeien. Om dit te bereiken zullen banken hun kapitaalniveaus gaan verhogen, door de uitgifte van nieuwe kapitaalinstrumenten, winstinhouding of balansaanpassingen.

Lees dit artikel verder op de website van DNB

Bron: DNB