Quantum.Amsterdam, het innovatiecentrum voor kwantumsoftware in de regio Amsterdam, biedt vanaf 27 november 2020 elke laatste vrijdag van de maand de workshop General Awareness Quantum Computing aan. De workshop is tot stand gekomen door samenwerking tussen Betaalvereniging Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken, ABN AMRO, ING en de Rabobank, QuSoft (het onderzoekscentrum voor kwantumsoftware dat is opgericht door het CWI en de UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Met deze workshop willen banken en Quantum.Amsterdam bedrijven voorbereiden op het kwantumtijdperk. Om dat te bereiken willen zij de kennis en het bewustzijn op het gebied van deze technologie vergroten en bijdragen aan het herkennen en valideren van toepassingen met veel impact.

De impact van kwantumcomputers kan enorm zijn. Een volwaardige kwantumcomputer kan RSA-sleutels kraken die momenteel op grote schaal worden gebruikt om informatie en transacties te beveiligen. Kwantumcomputers zullen bepaalde problemen exponentieel sneller kunnen oplossen dan traditionele computers. Hoewel het nog jaren zal duren voor er bruikbare volwaardige kwantumcomputers zijn, is het voor bedrijven zinvol om zich nu al op dit tijdperk voor te bereiden. Er zullen enkele jaren overheen gaan voor zij over voldoende personeel met de juiste kennis beschikken om met deze nieuwe technologie om te gaan.

Workshopleider Marten Teitsma (lector Quantum Computing aan de Hogeschool van Amsterdam): “Quantum computing biedt enorm veel mogelijkheden voor bedrijven, maar levert ook veiligheidsrisico’s op. Aan de andere kant is dit domein enigszins gehypet en doen er veel mythes over kwantumtechnologie de ronde. Met deze workshop hopen we een bijdrage te leveren aan het opleiden van werknemers die de kwantumrevolutie in het voordeel van hun organisatie weten te gebruiken.”

Het gaat om een drie uur durende workshop waarin een breed publiek wordt voorbereid op de kansen en bedreigingen die kwantumtechnologie met zich meebrengt voor bedrijven en organisaties. De deelnemers maken kennis met de algemene beginselen en de toepassingen van quantum computing. De workshop is ontwikkeld voor het grote publiek, dus voor mensen van allerlei soorten bedrijven en organisaties, ook van buiten het financiële domein. Iedereen kan aan de workshop deelnemen zonder voorkennis van quantum computing. Na de workshop hebben de deelnemers een algemeen begrip van de mogelijkheden en van wat ze kunnen verwachten van kwantumcomputers, met bijzondere aandacht voor de toekomstige relevantie voor hun bedrijf.

Bron: NVB