Nederlandse banken zijn de belangrijkste financieringsbron voor het midden- en kleinbedrijf en hebben de ambitie dat te blijven. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat ter voorbereiding op een algemeen overleg over ondernemen en bedrijfsfinanciering.

Wel kijken banken scherp naar risico’s bij financiering van het mkb maar voor goede plannen is bancaire financiering beschikbaar. Daarnaast signaleren banken dat het mkb zich conservatiever is gaan financieren en haar schuldpositie terugbrengt waardoor de vraag naar krediet sinds 2014 is afgenomen. Uit cijfers van DNB, gebaseerd op rapportages van banken, is op te maken dat de totale kredietverlening in Nederland aan mkb-bedrijven de afgelopen jaren door deze ontwikkelingen is afgenomen, tot een niveau van EUR 121,8 miljard.

Het percentage bedrijven dat wordt afgewezen bij hun bank loopt sterk terug, blijkt uit de halfjaarlijkse Financieringsmonitor van onderzoeksbureau Panteia. Ten opzichte van omringende landen lijkt het percentage afwijzingen van het micro- en kleinbedrijf relatief hoog. Banken geven echter nadrukkelijk aan dat er ook voor goede plannen van deze categorie bedrijven financiering beschikbaar is.

De NVB zet zich in voor een gezond ondernemingsklimaat met een breed aanbod van financieringsmogelijkheden. Het kan zijn dat (volledige) bancaire financiering niet verantwoord is. Banken helpen ondernemers in dat geval op weg om op een andere manier passende financiering te vinden. Bijvoorbeeld door het combineren van verschillende financieringsvormen, ook wel ‘gestapeld financieren’ genoemd.

Alternatieve financieringsmogelijkheden dragen bij aan de noodzakelijke verbreding van het financieringslandschap. Daarbij gaat het om ‘nieuwe’ financieringsvormen als crowdfunding én om al langer bestaande financieringsvormen als private equity. Banken ondersteunen deze ontwikkeling door de inzet van kennis en ervaring.

Bron: Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)