De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ondersteunt samen met Betaalvereniging Nederland de speerpunten in de ‘Visie op betalen’ die De Nederlandsche Bank vandaag heeft gepubliceerd: verzekeren van toegang tot het betalingsverkeer, verankeren van robuustheid en veiligheid van het betalingsverkeer en tot slot het versterken van betaalmarkt in Europa en daarbuiten.

Poortwachtersrol

DNB constateert in haar visie dat de toegankelijkheid van betaaldiensten voor een aantal zakelijke partijen en consumenten soms onder druk staat vanwege de poortwachtersrol die banken hebben in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. De NVB is het eens met DNB dat klantgroepen hierdoor niet categorisch mogen worden uitgesloten van bankdiensten. Dat gebeurt ook niet. Wel kan het voor bedrijven in sectoren met een hoog risico op witwassen soms erg lastig kan zijn om een bankrekening te openen. Als banken te hoge risico’s zien op witwassen of ze krijgen niet genoeg gegevens van klanten om de risico’s in te schatten dan moet de bank een klant weigeren of afscheid nemen van de klant, zo blijkt onder meer uit de zogeheten leidraad van DNB. Door de relatie tussen criminaliteit en grote sommen contant geld moeten banken op basis van die zelfde leidraad grote contante stortingen kwalificeren als hoog risico.

Omdat de impact op (zakelijke) bankklanten groot is, is de NVB een verkenning naar de omvang, oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen voor dit probleem begonnen. De sector heeft hierover contact met haar publieke partners en andere belanghebbende partijen en heeft hen uitgenodigd om deel te nemen. Want een echte oplossing komt er alleen via een gezamenlijke aanpak door publieke en private belanghebbenden.

Veiligheid

Ten aanzien van de veiligheid maakt DNB zich net als de NVB hard voor een integrale publiek-private aanpak voor digitale fraudebestrijding. De NVB pleit daar al langer voor. Banken dragen op tal van manieren bij aan cyberveiligheid, bijvoorbeeld door uitbreiding van cybersecuritytesten en het actief deelnemen in publiek-private samenwerking tegen de inzet van Ransomware en DDos-aanvallen die DNB noemt als belangrijke bedreigingen.

Digitale euro

DNB werkt actief mee aan het onderzoek van de Europese Centrale Bank naar een digitale euro om zo mogelijk naast contant publiek geld ook digitaal publiek geld te creëren. De NVB draagt graag bij aan deze discussie met haar expertise, waarbij het belangrijk is de voor- en nadelen van een digitale euro goed af te wegen.

Bron: NVB