Banken trekken lessen uit de financiële crisis en zijn druk doende met de uitvoering van de afspraken in de Code Banken. Naast deze zelfregulering willen de banken meedenken over de toekomstige vormgeving van het toezicht op de financiële sector. Belangrijk uitgangspunten voor de toekomst zijn het handhaven van diversiteit in het bankwezen en het in het oog houden van de concurrentiekracht van de Nederlandse banken.

Met de Code Banken loopt Nederland internationaal voorop als het gaat om risicobeheersing en verantwoord belonen. De Code Banken stelt de klant centraal, maakt de risico's die banken nemen beter beheersbaar en zorgt voor een verantwoord beloningsbeleid. Binnenkort zullen het ministerie van Financiën en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) gezamenlijk een monitoringscommissie instellen die de naleving van de Code nauwlettend gaat volgen.

Voorzitter Boele Staal sprak vandaag met de parlementaire Commissie Onderzoek Financieel Stelsel. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft begrip voor de maatschappelijke onrust die ontstaan is. Het is belangrijk om de oorzaken van de crisis goed te doorgronden en lessen te trekken. De effecten van ontwikkelingen in de Verenigde Staten en de onderlinge verbondenheid tussen banken wereldwijd zijn onderschat.

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft na het uitbreken van de crisis voortvarend haar verantwoordelijkheid genomen om hiervan te leren. "Wat nooit had mogen gebeuren is dat de belastingbetaler voor de risico's heeft moeten opdraaien," zei Staal tegen de commissie.

Bij het trekken van lessen zijn de feiten van groot belang. Voor wat betreft aanpassingen in regels en toezicht, moeten we onderscheid maken tussen wat er zich in Nederland en in andere landen zoals de VS heeft afgespeeld. Voorbeelden uit de VS zijn niet één-op-één toe te passen op de Nederlandse situatie. Een overreactie op basis van verkeerde aannames kan de rol van banken in economie en samenleving belemmeren.

Bron: Nederlandse Vereniging van Banken