De ene gemeente weet 8 % van de inwoners met problematische schulden onder te brengen in een schuldregeling, de ander blijft steken bij 2 %, blijkt uit de Kamerbrief die minister Schouten vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. Om die verschillen te verkleinen presenteert ze een voorstel voor Basisdienstverlening in financiële hulpverlening.

‘Mag niet uitmaken in welke gemeente je woont’

Minister Schouten zegt hierover: ‘Schuldhulpverlening moet mensen weer perspectief geven, en hen helpen het leven weer op de rit te krijgen. Dan mag het niet uitmaken in welke gemeente je woont, die hulp moet beschikbaar zijn. Het is daarom heel belangrijk dat we – samen met de VNG, Divosa en de NVVK – gemeenten handvatten gaan bieden om dit goed te organiseren.’

De verschillen tussen gemeenten zijn nu te groot. Het ministerie onderzocht in de aanloop naar het voorstel de resultaten van 30 gemeenten. Gemiddeld komt 3 % van de inwoners met problematische schulden in een schuldregeling terecht. Sommige gemeenten zitten op 2 %, anderen op 8 %. Wanneer alle gemeenten uitkomen op 8 %, zou het aantal schuldregelingen dat jaarlijks overeengekomen wordt, ruim kunnen verdubbelen tot 45.000 per jaar.

Ook onderzocht het ministerie bij 60 gemeenten het financiële hulpaanbod en de communicatie erover. ‘Uit die analyse blijkt dat grote steden meer informatie aanbieden over financiële begeleiding, zoals bijvoorbeeld budgetbeheer of budgetcoaching, in vergelijking tot kleinere gemeenten. Ook is zichtbaar dat er beperkte informatie beschikbaar is over nazorg, en dat de inhoud hiervan uiteenloopt van telefonisch contact tot doorlopende begeleiding’.

Zeven elementen voor Basisdienstverlening

De bevindingen droegen bij aan de totstandkoming van het onderstaande voorstel. Het beschrijft de dienstverlening die elke gemeente aan moet bieden.

Bron: NVVK