Dit rapport besteedt aandacht aan een aantal alternatieve financieringsvormen: crowdfunding, kredietunies, matchmaking, factoring, de online NPEX beurs, Microkredietorganisatie Qredits en het MKB-fonds.

Het is een update van het rapport dat in 2013 is uitgebracht: wat is de stand van zaken bij de toen behandelde financieringsvormen, en zijn er nieuwe ontwikkelingen?

Daarbij is de focus wat verlegd in vergelijking met de vorige rapportage: in deze rapportage zijn uitsluitend initiatieven behandeld die al daadwerkelijk in de markt actief zijn. 

Download hier het rapport ‘Bedrijfsfinanciering, zo kan het ook – Update 2014’ als PDF

Bron: www.ondernemerschap.nl