Uit een peiling van Atradius blijkt dat 46% van de 3.971 ondervraagde ondernemers ervan overtuigd is dat verplichte betalingstermijnen in de hele Europese Unie hun onderneming een duwtje in de rug kunnen geven.

De respondenten uit de productiesector (58%) en middelgrote en grote ondernemingen (54%) zien de maatregel met het grootste vertrouwen tegemoet. In het onderzoek zijn bedrijfsleiders en creditmanagers uit 22 landen in Europa (15 uit de EU), Noord-Amerika en Azië gevraagd naar hun eerste ideeën en bevindingen omtrent de mogelijke impact van een richtlijn van het Europese parlement die een verplichte betalingstermijn van 30 of in bepaalde gevallen 60 dagen zou opleggen voor B2B-transacties en transacties met overheden. 

De wetgeving, die nog door het volledige Europese parlement moet worden goedgekeurd, zou een verscherping betekenen van de huidige EU-wetgeving met betrekking tot betalingsachterstand. Hoewel 42% van de respondenten niet verwacht dat de richtlijn een impact zal hebben op de kredietvoorwaarden voor hun klanten omdat ze nu al een betalingstermijn van 30 dagen hanteren, vinden vooral respondenten uit landen zoals Spanje en Italië, waar langere betalingstermijnen gangbaar zijn, en uit China, het Verenigd Koninkrijk en Hongkong, voor wie de EU een belangrijke uitvoermarkt is, dat de nieuwe wetgeving interessante voordelen biedt.

Respondenten verwachten voornamelijk een betere cashflow, een efficiënter debiteurenbeheer, en meer armslag om uitstaande facturen te innen en concurrerende voorwaarden te bieden. In de meeste gevallen was het aantal respondenten dat een voordelige impact verwacht het grootst in de financiële dienstensector. Zij zijn echter ook de grootste voorstanders van een ruimer gebruik van externe diensten zoals een kredietverzekering of incasso via een extern bureau. Hoewel een derde van de respondenten uit de dienstensector een stijging van hun cashflow verwacht, zijn ze minder optimistisch dan hun collega’s uit andere sectoren, waar gemiddeld 46% een toename van de cashflow voorziet.

Isidoro Unda, CEO van Atradius, stelt in een reactie op de resultaten: “De overtuiging dat verplichte betalingstermijnen een positieve impact zullen hebben op het bedrijfsleven is een sterk signaal dat de maatregelen hoognodig zijn. Hoewel iedereen graag sneller betaald wordt, moeten we inzien dat een verkorting van de betalingstermijn zelf geen garantie biedt op (een tijdige) betaling. Verplichte betalingstermijnen hebben niet automatisch een heilzaam effect op een slechte betaler. Een goed kredietbeheer blijft noodzakelijk om tijdige betalingen te garanderen. Een kredietverzekering en externe incasso zullen in het kader van de nieuwe wetgeving zelfs nog belangrijker worden aangezien deze diensten een deel van de onduidelijkheid omtrent uitstaande vorderingen wegnemen.”

Download hier het complete onderzoek van Atradius

Bron: APS