Om de innovatiekracht in Nederland te versterken gaan 19 grote Nederlandse ondernemingen intensiever samenwerken met startups. KPN-CFO Jan Kees de Jager roept meer bedrijven op dit voorbeeld te volgen. Hij is ambassadeur van het project COSTA, het samenwerkingsverband tussen corporates & startups, dat vandaag bij MKB-Nederland, VNO-NCW en Corporate Venturing Network is ondergebracht.

Innovatiekracht voor duurzame groei

De 15 aan het COSTA-project verbonden ondernemingen, plus 4 andere bedrijven, zullen het komende jaar samen ruim 300 samenwerkingen met startups aangaan. Want ‘door samen te werken met startups kan innovatie sneller vormgeven worden en vertaald worden naar relevante producten en diensten voor consumenten en bedrijven. Die innovatiekracht vormt de basis voor economische groei en is belangrijk voor toekomstige werkgelegenheid en welvaart van Nederland’, aldus COSTA-ambassadeur Jan Kees de Jager. ‘Wij nodigen alle Nederlandse bedrijven en organisaties uit de kennis en kunde binnen COSTA te gebruiken om verder te innoveren en Nederland vooruit te helpen.’

Kennis en tools beschikbaar

COSTA, dat staat voor ‘samenwerking COrporates & STArtups, werd een jaar geleden vanuit StartupDelta gelanceerd. De verzamelde kennis en tools worden vrij beschikbaar gesteld voor bedrijven – van het midden-en kleinbedrijf tot grote corporates – die sneller willen innoveren en daarin succesvol met startups willen samenwerken. Via de Corporate Startup Readiness Tool, een online scan, kunnen bedrijven snel en eenvoudig beoordelen in hoeverre zij klaar zijn om een samenwerking met een startup succesvol aan te gaan.

Partners en corporates

De corporate COSTA-deelnemers zijn: ANWB, AkzoNobel, ASML, DSM, Eneco, ING, KLM, KPN, NS, Philips, Port of Rotterdam, Rabobank, Shell, Thales Nederland en Unilever. De vier andere bedrijven zijn PortXL, Vopak, IBM Nederland en TNO. De resultaten van COSTA zijn mede tot stand gekomen dankzij Corporate Venturing Network, Rotterdam School of Management, Erasmus Center of Entrepreneurship, het ministerie van Economische Zaken, MKB-Nederland, VNO-NCW en de gemeente Eindhoven-Brainport.

Bron: MKB-Nederland