Ondernemers maakten in 2023 veel gebruik van belastingvoordeel met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Bijna 23.000 ondernemers vroegen de EIA aan. Het totale bedrag aan energiezuinige investeringen was bijna € 4,4 miljard. Dit is een stijging van 24% ten opzichte van 2022. De energie-investeringen realiseren een energiebesparing vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van 586.000 huishoudens. Dit blijkt uit de cijfers van het EIA-jaarverslag 2023 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energietechnieken. Ook kleine bedrijven en eenmanszaken kunnen van de regeling gebruik maken. De EIA geldt voor investeringen die een forse energiebesparing opleveren. Ondernemers kunnen tot 40% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De energie-investering (bedrijfsmiddel) moet voldoen aan de omschrijving zoals opgenomen in de zogenoemde Energielijst. De Energielijst wordt ieder jaar geactualiseerd. Er komen bedrijfsmiddelen bij, er gaan bedrijfsmiddelen vanaf. De nieuwe Energielijst wordt elk jaar eind december in de Staatscourant gepubliceerd.

Sectoren

Ondernemers uit uiteenlopende sectoren kunnen gebruik maken van de EIA, zoals bijvoorbeeld de glastuinbouw, transport, veehouderij, horeca en industrie. Zo hebben ondernemers in de industriesector voor € 1,8 miljard geïnvesteerd in energiebesparing. Dit is een stijging van € 0,4 miljard ten opzichte van 2022. Bedrijven dienden de meeste aanvragen in voor zonnepanelen, warmtepompen en het isoleren van gebouwen.

Warmtepompen

Uit het jaarverslag blijkt dat ondernemers in 2023 voor bijna € 88 miljoen hebben geïnvesteerd in warmtepompen, een forse stijging vergeleken met 2022. Toen ging het om een investering van € 67 miljoen. Warmtepompen zijn een belangrijk onderdeel van de verduurzaming van gebouwen doordat men hierdoor vaak volledig van het gas afkan.

Energieopslag

Ondernemers investeerden in 2023 € 90 miljoen in de opslag van elektrische energie. Deze opslag kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van een overbelast elektriciteitsnet.

Minder CO2 uitstoot

De € 4,4 miljard aan investeringen door ondernemers die gebruik maakten van de EIA zorgden in 2023 voor een verdere vermindering van de CO2 uitstoot: van 1.753 kiloton CO2 in 2022 naar 1.906 kiloton CO2 in 2023. De verwachte energiebesparing van deze investeringen is circa 1.077 miljoen m3 aardgas, een stijging van bijna 9% vergeleken met 2022. Het totale investeringsbedrag in duurzame energie is met 15% toegenomen ten opzichte van 2022.

Trend 27 jaar

Dat ondernemers steeds meer investeren in energiebesparende maatregelen is duidelijk te zien in het investeringspatroon van de afgelopen 27 jaar. In het eerste jaar van het bestaan van de EIA werd bijna 500 miljoen euro uitgegeven aan energiebesparende investeringen.

De gegevens uit het EIA-jaarverslag 2023 hebben betrekking op de periode van 1 januari 2023 tot 1 april 2024 (peildatum 1 april 2024). In deze periode zijn alle aanvragen ingediend voor de EIA-regeling van 2023.

Bron: RVO