Kosten vaak onnodig hoog door afwachtende houding.

Veel bedrijven wachten te lang met het nemen van maatregelen om kredietrisico’s af te dekken. Daardoor komen zij onnodig in de problemen wanneer klanten hun betalingsverplichtingen niet nakomen. Door tijdig de risico’s in kaart te brengen, zijn bedrijven voordeliger uit, kunnen zij belangrijke concurrentievoordelen behalen en hebben zij meer ruimte om te ondernemen. Dat concludeert Aon Risk Solutions in de whitepaper Kredietrisico’s managen in roerige tijden

Vanwege strengere regelgeving en zware financiële marktomstandigheden is het steeds lastiger de juiste oplossingen te vinden om kredietrisico’s te beheersen. In sommige gevallen zijn de meer traditionele oplossingen, zoals een kredietverzekering, lastig te verkrijgen of in het geheel niet mogelijk. Ook stellen aandeelhouders en investeerders steeds strengere eisen om de bedrijfscontinuïteit te beschermen. Voor organisaties kan dat tot gevolg hebben dat een grote order van een klant met een hoog risicoprofiel niet door kan gaan. Daardoor missen zij omzet en kan de handelsrelatie met strategische klanten beschadigd raken.

‘Gezonde’ klanten tijdig afdekken

Vanwege het spanningsveld tussen de vraag naar en aanbod van kredietbescherming, wordt er vaker gebruik gemaakt van alternatieven. Het aanbod van innovatieve oplossingen om meer complexe kredietrisico’s af te dekken, neemt dan ook toe. Oplossingen vanuit de kapitaalmarkt, zoals de contracten waarbij de risico’s op een derde partij worden overgedragen, kunnen een goede oplossing bieden. Het is dan wel noodzakelijk om kennis van zaken te hebben en tijdig actie te ondernemen. Veel organisaties sluiten dergelijke garantiestellingen pas af op het moment dat het risicoprofiel van hun klant is toegenomen. Hoewel het tegenstrijdig lijkt om garantiestelling in te kopen op het moment dat de markt nog veel vertrouwen heeft in zakenpartners, kan het procenten schelen in de premie. Vaak is het mogelijk om voor een langere periode de risico’s afdekken tegen een vaste lage premie. Neemt het risicoprofiel toe, dan blijft de premie gelijk.

Adviezen

Hoewel het voordelen biedt, stelt Aon in de whitepaper dat organisaties de stap naar de kapitaalmarkt weloverwogen moeten maken. “Iedere oplossing heeft zijn eigen voor- en nadelen,” zegt Floris Hollestelle, werkzaam bij Aon Risk Solutions en mede-auteur van de whitepaper. “Om kredietrisico’s weloverwogen af te dekken, moeten organisaties strategische kredietrisico’s monitoren, weten welke mogelijkheden er zijn om deze af te dekken en criteria bepalen wanneer deze risico’s worden overgedragen. Verder is het belangrijk dat er een structuur staat waarmee risico’s snel en efficiënt kunnen worden overgedragen.”

De whitepaper is te downloaden via www.aon.nl/kredietrisico

Bron: www.creditexpo.nl