• Open banking heeft voor grote bedrijven in Nederland en het Verenigd Koninkrijk een waarde tot 5,5 miljoen euro per bedrijf
  • Veel bedrijven terughoudend door misverstanden rond open banking en data privacy
  • Onderzoek onder 1.000 senior professionals bij banken, kredietverstrekkers,  detailhandelaren en ontwikkelaars van software voor personal finance (PFM) in Nederland en het VK

Een internationaal onderzoek door toonaangevend open-bankingprovider Yolt Technology Services laat zien dat open-bankingtechnologie een centrale plaats kan innemen in het economisch herstel na de coronacrisis. Bedrijven verwachten miljoenen aan extra omzet en winst door toename in efficiëntie in de bedrijfsvoering. De enquête is gehouden onder 1.000 senior professionals bij banken, kredietverstrekkers, detailhandelaren en softwarebedrijven voor personal finance in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Zoals alle gebieden van werk en privéleven hebben ook bedrijfsstrategieën en -prioriteiten een enorme dreun gekregen van de coronacrisis. De helft van de respondenten (49%) zegt dat herstellen van de crisis nu de grootste uitdaging voor hun bedrijf is.

Het onderzoek laat zien dat open banking een belangrijke rol kan spelen in de herstelplannen van bedrijven; 48% van alle respondenten zegt dat Covid-19 hun open-bankingplannen niet verstoord heeft en nog eens 12% voelt zich in de nasleep van de pandemie juist aangespoord om open banking sneller te omarmen.

Dit is minder verrassend dan het lijkt, aangezien respondenten die open banking al hebben geïmplementeerd verwachten dat het ze ruim twee miljoen euro per jaar extra kan opleveren. Twee derde (65%) van de grotere bedrijven, met meer den 500 medewerkers, verwacht zelfs een jaarlijks extra resultaat van tussen de 2 en 5,5 miljoen euro.

Niet alle bedrijven zijn al in een positie om de voordelen van open banking te benutten, waardoor financieel herstel na de pandemie voor hen een lastiger opgave zou kunnen zijn. Van de respondenten die nu nog niet met open banking zijn begonnen (40%), gaf vier van de vijf aan dat ze de technologie de laatste 12 maanden niet hebben overwogen, of dit zelfs nog nooit hebben gedaan. Dit is waarschijnlijk een gevolg van misverstanden rond de werking en voordelen van open banking. Zo heeft bijna een kwart (23%) een onjuist beeld van de noodzaak voor toestemming van de consument binnen open banking. Deze bedrijven denken onterecht dat ze ook zonder toestemming toegang kunnen krijgen tot persoonlijke financiële gegevens, terwijl die toestemming juist expliciet nodig is.

Deze misverstanden weerhouden bedrijven er misschien van om de vruchten van open banking te plukken: verhoogde efficiëntie van bedrijfsprocessen, verbeterde dienstverlening, een betere verbinding met business partners en wellicht zelfs extra omzet. Daarom brengt YTS nu een gids uit voor bedrijven, om open banking beter te begrijpen en te kunnen implementeren. Deze gids, Unlocking the Value of Open Banking, is een op maat gemaakte leidraad voor banken, kredietverstrekkers, PFM-bedrijven en de detailhandel, en kan hier gedownload worden: yolt.com

Leon Muis, Chief Business Officer bij Yolt Technology Services, zegt:
“Veel bedrijven zien de potentiële voordelen van open banking en zetten de technologie al succesvol in. Bij een grote groep bedrijven zijn echter nog misverstanden, vooral over de rol van toestemming van de consument. Dit is de grootste barrière voor echt brede omarming van deze innovatieve technologie. De regelgeving die ‘open banking’ mogelijk maakt, is bedoeld om consumenten en bedrijven méér controle te geven over financiële informatie, niet minder. Pleitbezorgers voor open banking moeten dat benadrukken in het overgangsproces en daarnaast laten zien wat de waarde kan zijn.”

“Bedrijven kunnen zeker voordeel hebben aan open banking, en wij zijn van mening dat die voordelen alleen maar zullen groeien. De technologie wordt steeds beter en volwassener. Publieke acceptatie en gebruik ervan zullen toenemen. Hierdoor zullen de efficiëntiewinsten, kostenbesparingen en kansen voor bedrijven ook groeien, en daarmee de reikwijdte van open banking. Vooral in de economie na het coronavirus zijn deze voordelen belangrijker dan ooit.”

“Het is duidelijk welke kant we op gaan. Er is alleen nog een gezamenlijke inspanning nodig van wetgevers en open-bankingontwikkelaars om terughoudendheid onder bedrijven weg te nemen en de mogelijkheden van open banking volledig te ontsluiten. We hopen dat we met ons rapport Unlocking Value bedrijven met ons mee kunnen nemen op deze ontdekkingstocht en hen te helpen deze mogelijkheden te benutten. Met open banking kunnen we juist een sterke basis leggen om zo de uitdagingen van het huidige economische landschap het hoofd te bieden.”

Bron: Creditexpo.nl