De recessie blijkt groter dan verwacht en is voorlopig nog niet voorbij. Nederlandse bedrijven verwachten komend jaar een omzetdaling van 5 tot 30%. Men ziet economisch herstel pas eind van 2010 of daarna intreden. Nederlandse bedrijven snijden snel en diep in de kosten. Tegelijk is er zorg over de effectiviteit van de organisatie die wordt aangetast. Dit blijkt uit onderzoek van internationaal onderzoeks- en adviesbureau Hay Group in samenwerking met ControllersMagazine onder financiële managers van Nederlandse bedrijven.

Waar gehakt wordt, vallen spaanders
Bedrijven snijden op dit moment niet alleen hun overtollige vet weg, maar zetten ook het mes in vitale aktiviteiten. Deelnemers aan het onderzoek geven aan dat meer dan de helft van de huidige kostenbesparingen ten koste gaat van zaken die waarde creëren in hun organisatie. "Er is haast en soms paniek, waardoor bij het hakken spaanders vallen," aldus Herman Koning, director Business Solutions bij Hay Group: "Het is noodzakelijk snel te reageren om te overleven, maar wel zodanig dat je doorkan met vitale functies".

Anticyclisch investeren als positief signaal
Zo'n 30 procent van de Nederlandse bedrijven reduceert niet alleen kosten, maar doet juist nu investeringen. Deze bedrijven willen kansen pakken door nu marktaandeel te vergroten (34 procent), of sterker uit de recessie te komen dan de concurrent (52 procent). "Opvallend is dat deze bedrijven in dezelfde gebieden zowel kosten reduceren als investeren. Zij maken een kwaliteitsslag", aldus Koning.

De meeste kosten worden gesneden in ondersteunende functies (Finance, HRM, marketing en IT) en Productie & Onderhoud. Kostenreducties in deze laatste categorie houden direct verband met (acute) vraaguitval. De sales functies en Research & Development worden relatief het minste geraakt. Hier wordt nu nog iets meer in geïnvesteerd, dan dat er kosten worden gesneden.

Bedrijven die actief streven naar het vergroten van marktaandeel, doen dit met name door overname van concurrenten (80 procent). Koning: 'De speelruimte is gering.
De kansen zijn groot, maar de risico's ook. Er moet niet alleen naar de harde cijfers gekeken worden. Juist nu tellen zaken die met motivatie en werkklimaat te maken hebben, zoals cultuur en management. Die zijn bepalend voor succes of falen van overnames.'

Bron: ANP