Door de huidige economische situatie geldt 'cash is king'. Veel organisaties hebben meer moeite hun financiering rond te krijgen en de kosten daarvan zijn toegenomen. Dit resulteert in een gebrek aan liquide middelen en een groter risico op faillissement.

Uit onderzoek van Roland Berger Strategy Consultants onder 216 Europese bedrijven blijkt echter dat bedrijven over veel meer cash kunnen beschikken als ze hun werkkapitaal beter zouden managen.

Ondanks de crisis blijkt dat de onderzochte bedrijven in het eerste kwartaal van 2009 gezamenlijk 350 miljard euro aan cash vrij zouden kunnen maken. Ten opzichte van 2008 is dit een stijging van meer dan 30 procent. Dit biedt bedrijven de kans zich beter te beschermen tegen faillissement met interne financiële middelen, aldus Roland Berger.

"Met het opdrogen van de meer traditionele geldbronnen, biedt het goed analyseren van bestaand werkkapitaal de beste kansen voor het overleven van de financiële crisis," aldus Alexander Belderok, partner bij de Nederlandse vestiging van Roland Berger.

Het vrijmaken van het cashpotentieel dat in het werkkapitaal verborgen ligt, kan de liquiditeit aanzienlijk verbeteren. "Interne financiering door optimalisering van het werkkapitaal is beduidend efficiënter dan externe financiering.

Zelfs kleine verbeteringen in het werkkapitaal kunnen al resulteren in een significante vermindering van de vraag naar externe financiering. Denk aan het reduceren van de debiteurenstand en voorraden, en aan de andere kant het verlengen van de betalingstermijn van leveranciers," vervolgt Belderok.

Later betalen
Volgens de experts van Roland Berger, hadden de onderzochte bedrijven een totaal cashpotentieel van 353 euro miljard in het eerste kwartaal van 2009. Ten opzichte van vorig jaar is het cashpotentieel zelfs gestegen met 32 procent, ondanks de financiële crisis.

Het verlengen van de betalingstermijnen aan crediteuren biedt volgens Roland Berger met 41 procent het grootste potentieel om een hogere cash flow te bewerkstelligen, gevolgd door het terugdringen van de debiteurenstand (37%) en minder voorraden aanhouden (22%).

Rekken en jagen
Uit het onderzoek blijkt dat de Telecommunicatiesector met gemiddeld 153 dagen de betalingstermijn aan leveranciers het langst weet te rekken, gevolgd door de bouwsector en nutsbedrijven met ieder 133 dagen.

De auto-industrie en voedingsmiddelenbedrijven zijn juist goed in het najagen van hun debiteuren met een gemiddelde wachttijd tot betaling van slechts 13 dagen respectievelijk 25 dagen. Nutsbedrijven en de technologie-intensieve industrie hebben volgens Roland Berger het grootste potentieel om meer cash uit het werkkapitaal vrij te maken.

Cash voor groei
Belangrijk is dat als de economie weer aantrekt de bedrijven enorme bedragen aan cash nodig hebben om de hervonden groei te financieren. Bedrijven met een gezonde cashpositie zullen beter in staat zijn hiervan te profiteren.

Over het onderzoek
Het onderzoek is gebaseerd op een analyse van 216 Europese bedrijven uit de belangrijkste Europese sectoren, te weten: automotive, chemicals and oil, consumer goods & retail en pharmaceuticals.

De onderzochte bedrijven behaalden in 2008 een gezamenlijke omzet van 3.700 miljard euro en een gezamenlijke winst voor belasting van 422 miljard euro, goed voor zo'n 30 procent van het BNP gegenereerd door de EU25. Het cash potentieel is bepaald door de bedrijven te vergelijken met de top kwartiel in hun segment.

Bron: ANP