De jaar-op-jaar groei van de kredietverlening van Nederlandse banken is in augustus verder afgenomen, in lijn met de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Ten opzichte van de voorafgaande maand daalde de kredietverlening aan niet-financiële bedrijven, wat betekent dat per saldo meer krediet werd afgelost dan dat er nieuw werd verstrekt. Dit blijkt uit de nieuwste monetaire statistieken van de Nederlandsche Bank.

De zakelijke kredietverlening kromp in augustus met 0,5% ten opzichte van juli. Hierdoor nam de jaargroei van augustus 2008 – augustus 2009 af tot 3,8%. Omdat de maand-op-maand groei al een jaar lang bescheiden is, vertoont de jaar-op-jaar groei een dalende tendens. Een krimp van de zakelijke kredietverlening, zoals in juli (-0,1%) en augustus (-0,5%), is niet uitzonderlijk. De laatste maand met een negatieve maand-op-maandgroei was in maart van dit jaar. Evenals in de afgelopen maanden, nam in augustus vooral de kredietverlening met een korte looptijd af. Het krediet met een looptijd langer dan 5 jaar neemt bijna niet meer toe (0,1% groei in augustus).

Het uitstaand hypothecair krediet groeide in augustus met 0,2% ten opzichte van juli; de jaargroei sinds augustus 2008 nam licht af tot 5,5%. De maandelijkse groei van hypothecair krediet begon al in de loop van 2006 af te nemen. In het begin van 2009 is de maand-op-maandgroei verder afgenomen, en schommelt sindsdien rond de 0,3-0,4%.

De terugloop van de kredietgroei hangt samen met zowel vraag- als aanbodfactoren. Door afnemende transacties en onzekere vooruitzichten is er minder behoefte aan nieuw krediet en zijn de risico's op het gevraagde krediet groter. De banken, aanbieders van krediet, kampen door de financiële crisis met verslechterde balansen en belemmeringen van hun financieringsmogelijkheden. Dit heeft een negatieve invloed op de beschikbaarheid van nieuw krediet en op de voorwaarden die daaraan worden gesteld.

Gezien deze ontwikkelingen ligt een verdere vertraging van de kredietgroei in de lijn der verwachting. Daarbij is het historisch gezien niet ongebruikelijk dat er enige vertraging zit tussen economisch herstel en een weer aantrekkende zakelijke kredietverlening.

Bron: DNB