Een kwart van de mensen die in de afgelopen 5 jaar zijn gestopt met beleggen geeft aan dat ze het geld nodig hadden. Ruim 4 op de 10 van die gestopte beleggers belegden korter dan 5 jaar. Een groot deel van de beleggers belegt voornamelijk zelfstandig. Dat blijkt uit de ‘Consumentenmonitor Beleggers’ van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

In het kort

  • Zelfstandig beleggen om eigen beleggingen te willen beheren
  • Stoppen met beleggen door stress en behoefte aan geld
  • Meerderheid beleggers doet niets met informatie over kosten

De AFM doet regelmatig consumentenonderzoek om de stem van de consument te laten meewegen in haar toezicht.

Zelfstandig beleggen om eigen beleggingen te willen beheren

Uit het onderzoek blijkt dat twee derde van de beleggers voornamelijk zelfstandig belegt, ‘execution only’. Als reden hiervoor noemen ze het vaakst dat ze zelf hun beleggingen willen beheren. Ruim 4 op de 10 zelfstandig beleggers geven aan het leuk of een uitdaging te vinden om het zelf te doen. Een andere belangrijke reden die wordt aangegeven is dat de kosten lager zijn. Ook wordt genoemd dat er genoeg kennis en/of ervaring aanwezig is en dat het beleggingsplatform gebruiksvriendelijk is. Ongeveer 3 op de 10 beleggers beleggen via vermogensbeheer en een klein deel (4%) doet dit via een financieel adviseur. De vaakst genoemde beleggingsdoelen zijn: ‘om mijn vermogen te behouden of te laten groeien’ en ‘om mijn pensioen of inkomen aan te vullen en/of om eerder te stoppen met werken’.

Stoppen met beleggen door stress en behoefte aan geld

Ruim 4 op de 10 mensen die in de afgelopen 5 jaar stopten met beleggen, belegden korter dan 5 jaar. Als reden werd het vaakst genoemd dat men het geld nodig had en dat beleggen veel stress gaf. Uit het onderzoek blijkt ook dat ruim de helft van de zelfstandige beleggers wekelijks of vaker naar de waarde van hun beleggingen kijkt. Zelfstandig beleggers kijken vaker naar de waarde van hun beleggingen dan beleggers die beleggen via vermogensbeheer.

Maaike Diepstraten (toezichthouder Consumentengedrag AFM Expertisecentrum): ‘Wij zeggen altijd dat beleggen voor de lange termijn is, dan moet je zeker denken aan minimaal zo’n 5 tot 10 jaar. Het dagelijks of wekelijks checken van de waarde van je beleggingen kan het moeilijker maken om deze langetermijnaanpak vol te houden. Je kunt het beste beleggen in een goedgespreide portefeuille met lage kosten en daarbij zo min mogelijk transacties uitvoeren. En met geld dat je voor langere tijd kan missen.’

Meerderheid beleggers doet niets met informatie over kosten

De meerderheid van de ondervraagde beleggers gaf in de Consumentenmonitor aan de verplichte informatie over de kosten te hebben gezien. Van deze groep beleggers zei 7 op de 10 niets met deze informatie te doen. Beleggers die wel actie ondernamen, vergeleken meestal de kosten van verschillende aanbieders of zochten meer informatie over de kosten van de aanbieder en/of het beleggingsproduct. Slechts een derde vindt de kosten van verschillende aanbieders, voorafgaand aan een beleggingsbeslissing, eenvoudig te vergelijken. Dit zou een reden kunnen zijn dat consumenten weinig doen met de ontvangen informatie.

Bron: AFM