AiVidens plaatje

Het beheer van onbetaalde vorderingen is een grote uitdaging voor uw onderneming en uw afdeling creditmanagement. Deze financiële uitdaging wordt vandaag nog versterkt door de wereldwijde economische onzekerheid die tot uiting komt in een recordinflatie, de energiecrisis, de oorlog in Oekraïne, het tekort aan grondstoffen… Omstandigheden die een financiële impact hebben op uw klanten, en die zelfs uw beste betalers kunnen dwingen niet meer op tijd te betalen. Wanneer een klant u niet betaalt, vermindert de liquiditeit van uw bedrijf.

Zorgen voor een positieve cashflow is zeker één van uw prioriteiten om risico’s te beperken en onverwachte gebeurtenissen in deze turbulente tijden te beheren. Wacht daarom niet tot uw facturen onbetaald blijven en uw cashflow slechter wordt, maar bekijk nu opnieuw uw inningsstrategie met behulp van voorspellingen.

Volgens Edouard Beauvois, medeoprichter en CEO van AiVidens, is het bewijs duidelijk: “Bedrijven verwerken hun vorderingen zodra de vervaldatum van de factuur is verstreken. Het is een defensieve strategie, waarbij het probleem achteraf wordt aangepakt. De kredietbeheerteams hebben geen controle meer en de incasso wordt ingewikkelder en kostbaarder naarmate de tijd verstrijkt.”

De gevolgen van de crisis verzachten door voorspelling.

Inzicht in wanneer en hoe uw openstaande facturen in de toekomst worden verwerkt is een belangrijk concurrentievoordeel voor uw organisatie. Met nauwkeurige en betrouwbare inzichten in de betalingen van uw klanten kunt u uw cashflow weer onder controle krijgen door dynamisch incasso-oplossingen te generen die zijn afgestemd op elk van uw klanten.

Neem nu het geval van uw trouwe en stipte klanten bij de betaling van hun facturen. Stel dat zij onder de huidige omstandigheden betalingsproblemen hebben. Door voorspellingen te gebruiken, kunt u niet alleen verschillende oplossingen voor uw kasbeheer generen, maar ook uw inningsstrategieën aanpassen aan de specifieke context en behoeften van uw klanten.

U kunt bijvoorbeeld de betalingstermijn voor sommige klanten verlengen of de betalingen voor anderen over een bepaalde periode spreiden. Zo verzekert u de continue inning van uw vorderingen en vermijdt u het mogelijke verlies van belangrijke klanten voor uw bedrijf.

Nu u meer weet over voorspelling, stelt u zich misschien de vraag: “Hoe kan ik voorspelling toepassen om ervoor te zorgen dat mijn bedrijf goed presteert ondanks het risico dat de cashflow niet wordt betaald? En hoe kan ik dit doen met behoud van goede relaties met mijn klanten?”

In deze onstabiele omgeving tonen traditionele verzamelmethoden waarbij uitsluitend wordt vertrouwd op historische gegevens en regels die vooraf door menselijke operatoren zijn vastgesteld en van tijd tot tijd opnieuw worden geëvalueerd, hun beperkingen. Daarom kan het antwoord liggen in het gebruik van kunstmatige intelligentie.

Optimaliseer uw debiteurenbeheer met kunstmatige intelligentie.

AI is een hulpmiddel voor financiële en boekhoudkundige teams. Het programma voorziet bestaande financiële analyses van externe en voorspellende gegevens en genereert daardoor een schat aan extra informatie die een mens alleen niet zou kunnen verwerken. Het doel van AI is niet om inzamelingsteam te vervangen, maar om hen te helpen zich te concentreren op de acties met de grootste impact, waarbij risico’s en de beste acties stroomopwaarts worden vastgesteld.

Met deze nauwkeurigere analyses wordt het beeld van de ontwikkeling van uw debiteurenportefeuille in de tijd duidelijker. Door bijvoorbeeld risiconiveaus per klant en activiteit te segmenteren, bent u zich bewust van potentiële problemen voordat ze ontstaan.

Deze analyses laten uw kredietbeheerteam zien welke klantenprofielen prioriteit moeten krijgen om de inning te optimaliseren. Uw medewerkers zijn uitgerust met een inningsstrategie die is aangepast aan de doelstellingen van het bedrijf en aan de moeilijkheden van de klanten.

Hoewel AI door sommigen nog steeds als een bedreiging wordt gezien, is het een waardevolle troef waarmee u kunt anticiperen op liquiditeitsproblemen om een positieve cashflow te behouden, en waarmee u het werk van uw teams nog efficiënter kunt maken. Als uw financiële en kredietbeheerteams worstelen met onbetaalde klantenfacturen of als u dit wilt voorkomen, dan kan het gebruik van artificiële intelligentie een oplossing zijn.

AiVidens  is partner van Credit Expo 2022, die dit jaar op dinsdag 8 november in Congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch zal plaatsvinden. Wilt u meer weten over AiVidens en persoonlijk kennismaken, ga dan even langs bij stand 35. AiVidens zal ook een presentatie geven op Credit Expo. Klik hier om u aan te melden voor een bezoek aan Credit Expo 2022 (gratis toegang als u tot de doelgroep behoort).

Bron: AiVidens