De Belastingdienst, de Koninklijke Bibliotheek en de Openbare Bibliotheken gaan samenwerken om mensen ondersteuning te bieden bij het digitaal zaken doen met de overheid.

Alle 800 vestigingen van openbare bibliotheken in Nederland geven gratis toegang tot computers met internet plus printfaciliteiten om online zaken te doen met de overheid, waaronder de Belastingdienst. Sommige bibliotheken bieden deze mogelijkheid al, anderen zullen dit de komende maanden realiseren.

Naast toegang tot computers en printers worden cursussen gegeven om mensen te leren hoe digitaal zaken doen met de overheid concreet werkt. Ook gaan bibliotheken maatschappelijke organisaties uitnodigen om op uiteindelijk 150 locaties belastingspreekuren te houden voor hulp bij belasting- en toeslagzaken. De Belastingdienst zorgt voor training van deze maatschappelijke dienstverleners. Dat staat in een convenant dat de organisaties vandaag hebben getekend.

Digitaliserende samenleving, maar hulp voor wie dat nodig heeft

De samenleving digitaliseert: Nederlanders regelen hun zaken met het bedrijfsleven en de overheid steeds meer online, zoals het aanvragen van toeslagen, het regelen van een reis of verzekering of het zoeken naar een baan. Dienstverlening kan daardoor nog meer op maat en efficiënter worden. Dit resulteert er bijvoorbeeld in dat 96% van de aangiftes nu al digitaal wordt verstuurd.

Voor een groep mensen is toegang tot en het gebruik van de computer echter geen vanzelfsprekendheid en de allereerste stap naar digitalisering is vaak een grote. De Belastingdienst ondersteunt van oudsher mensen die minder goed in staat zijn om hun belasting- of toeslagzaken zelf te regelen, door bijvoorbeeld Hulp bij Aangifte, dienstverlening via balies en de Belastingtelefoon. Met het oog op de digitalisering gaat de Belastingdienst met steeds meer maatschappelijke organisaties de samenwerking aan en is een zogenaamd ‘intermediairenbeleid’ vastgesteld om die partijen te ondersteunen. Dat beleid gaat uit van ‘help de helpers’: de Belastingdienst zorgt voor informatie, trainingen en middelen die deze organisaties in staat stellen hulp te verlenen.

Uiteraard houdt de Belastingdienst nu en in de toekomst goed in de gaten wat de exacte en veranderende behoeftes zijn van deze diverse groep, met hulp van onder andere de Universiteit Twente. De Belastingdienst is in gesprek met verschillende maatschappelijke organisaties en dienstverleners, waaronder de Openbare Bibliotheken, om die hulp naar behoefte te kunnen bieden.

Afstand en kosten

Een bibliotheek ligt op gemiddeld 1,8 kilometer afstand van huis, en is voor veel mensen dus makkelijk te bereiken. Naast de gratis beschikbaar gestelde computers met internet en printers voor belasting- en toeslagzaken worden nagenoeg bij alle bibliotheekvestigingen gratis digivaardigheidscursussen aangeboden, waaronder omgaan met de e-overheid. Daarnaast gaan steeds meer bibliotheken in de periode tussen 2016 en 2019 belastingspreekuren organiseren waarbij zij maatschappelijk dienstverleners in de bibliotheek uitnodigen om minder redzame burgers te helpen met het digitaal regelen van belasting- en toeslagzaken. Uiteindelijk zullen 150 bibliotheken deze belastingspreekuren aanbieden. De Koninklijke Bibliotheek vervult in dezen een coördinerende rol waarbij zij de investering van €1,9 miljoen die de Belastingdienst doet, verdeelt in de uitvoering en toeziet op de naleving van het convenant.

Bron: Rijksoverheid