De belastingdienst stuurt deze maand brieven naar ondernemers waarin wordt gemeld dat de betalingsregeling voor de belastingschulden die zij in coronatijd hebben opgebouwd wordt ingetrokken.

Het betreft ondernemers die niet langer voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de betalingsregeling voor opgebouwde belastingschuld door bijzonder uitstel.

De brief is op 15 augustus gedateerd zodat de betreffende ondernemers nog ruimschoots een maand de tijd hebben om alsnog aan de voorwaarden te voldoen. De ondernemers voldoen niet aan de voorwaarden voor deelname aan de betalingsregeling om een van de navolgende redenen:

  • Er is sinds 1 oktober 2022 niet voldaan aan de nieuwe betalingsverplichtingen
  • De termijnen van de betalingsregeling zijn sinds 1 oktober 2022 niet op tijd voldaan
  • De betreffende ondernemers lopen achter met nieuwe verplichtingen die vanaf 1 oktober 2022 zijn ontstaan én met de termijnen van de betalingsregeling.

Indien de betalingsregeling bijzonder uitstel door de belastingdienst wordt ingetrokken, moet de betreffende ondernemer alle belastingaanslagen die onder het bijzonder uitstel vallen voor 29 augustus 2023 in één keer betalen.

Hiertegen kan bezwaar worden aangetekend bij de belastingdienst.

Bron: Creditexpo.nl